Úvodní strana > Krajský úřad > Obchodní vztahy Karlovarského kraje s vybranými subjekty

 Obchodní vztahy Karlovarského kraje s vybranými subjekty

​Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 1.2.2017

 
 
 

Dotaz:

Žadatel si požádal o tyto informace:
1) Má v současné době, nebo měl v minulosti krajský úřad uzavřenou smlouvu s některou z těchto společností: A L P s.r.o. IČO 62411250, VIDIMED České Budějovice s.r.o. IČO 63992612, VIDIMED Karlovy Vary IČO 25640704, Zrakové Centrum VIDIMED s.r.o. IČO 61460087?
2) Má v současné době, nebo měl v minulosti krajský úřad uzavřenou smlouvu s Ing. Richardem Voničkou, nar. 20. 12. 1964?
3) Jestliže byla smlouva s některou výše uvedenou společností nebo s Ing. Voničkou uzavřena, v jaké hodnotě byly poskytnuty služby krajskému úřadu  těmito subjekty za rok 2016?
 
 

Odpověď:

Krajský úřad Karlovarského kraje neměl se žádným z výše uvedených subjektů uzavřen žádný obchodní vztah.
 
 
 
 
Zveřejněno 2.3.2017
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 2.3.2017 13:55