Úvodní strana > Krajský úřad > Seznam porodních asistentek v Karlovarském kraji

 Seznam porodních asistentek v Karlovarském kraji

​Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 17.1. 2017

 

 
 

Dotaz:

Žadatelka si požádala o seznam porodních asistentek, které od Krajského úřadu získaly registraci PORODNÍ ASISTENTKA a jejichž registrace jsou v současné době v platnosti, s konkrétním uvedením odborné činnosti a konkrétními údaji.
 
 
 

Odpověď:

Porodní asistentky.xlsxPorodní asistentky (xlsx.)

 
 
 
 
Zveřejněno 14.2.2017
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 2.3.2017 10:45