Úvodní strana > Krajský úřad > Metodika k vyřizování žádostí o informace

 Metodika k vyřizování žádostí o informace

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 27.1. 2017

 
 
 

Dotaz:

Žadatel si požádal o následující informace:
  • zda KÚKK vydal metodiku nebo jiný dokument, ve kterém podřízeným správním orgánům doporučuje žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. (o část spisu, kompletní správní spis) vyhovovat,
  • pokud ano, bylo žádáno o poskytnutí tohoto dokumentu.
 
 

Odpověď:

Krajský úřad Karlovarského kraje nevydal žádnou metodiku ani jiný dokument s doporučeními pro obce k řízení o podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 
 
 
 
Zveřejněno 21.2.2017
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 28.2.2017 13:27