Úvodní strana > Krajský úřad > Zastupitelstva obcí, výsledky přezkoumání hospodaření obcí, starostové obcí

 Zastupitelstva obcí, výsledky přezkoumání hospodaření obcí, starostové obcí

​Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 10. 1. 2017

 

 
 

Dotazy:

1) Počet členů zastupitelstva obce ve volebních obdobích 1998–2002, 2002–2006, 2006–2010, 2010–2014 a 2014–2018.
2) Údaj o tom, zda obec měla ve volebních obdobích 1998–2002, 2002–2006, 2006–2010, 2010–2014 a 2014–2018 uvolněného starostu. V případě, že došlo v průběhu funkčního období ke změně typu starosty, uveďte prosím stav na počátku období.
3) Informaci o výroku uvedeném ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za každý rok v období let 2000–2015 (bez výhrad a nedostatků; méně závažné chyby a nedostatky; závažné chyby a nedostatky)
4) Jméno a příjmení starosty obce ve volebních obdobích 1998–2002, 2002–2006, 2006–2010, 2010–2014 a 2014–2018. V případě, že došlo v průběhu funkčního období ke změně starosty, žádáme o informaci z počátku období.
 
 
 
 

Odpovědi:

K bodu 1), 2), 4)  sdělujeme, že tyto informace nemáme k dispozici, kraj jako povinný subjekt nemá zákonem stanovenou povinnost ani oprávnění evidovat či shromažďovat požadované údaje.

Informace k bodu 1) je možné získat na veřejně přístupných stránkách www.volby.cz., s informacemi k bodům 2) a 4) je nutno obrátit se na jednotlivé obce.
 
Informace k bodu 3) přikládáme v data_kraje.xlsxtabulce (xlsx.)
 
 
 
Zveřejněno 3.2. 2017
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 23.3.2017 11:03