Úvodní strana > Krajský úřad > Členové dozorčí rady v nemocnicích Karlovarského kraje

 Členové dozorčí rady v nemocnicích Karlovarského kraje

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 4.1. 2017

 
 
 

Dotazy:

Žadatel si požádal o následující informace:

a) na základě jakého klíče - kritéria (myšleno - politická, odborná a jiná hlediska) jsou obsazovány funkce členů dozorčí rady v nemocnicích, které jsou ve 100% nebo většinovém vlastnictví Karlovarského kraje,
 
b) na základě jakého klíče jsou stanoveny měsíční odměny (jejich výše) členů dozorčích rad ve shora uvedených nemocnicích,
 
c) na základě jakého klíče jsou stanoveny měsíční odměny (jejich výše) předsedů dozorčích rad ve shora uvedených nemocnicích,
 
d) jakou konkrétní činnost - náplň - fakticky uvedené dozorčí rady vykonávají a to včetně informace - kolikráte za rok se scházejí - jaké materiály projednávají apod.,
 
e) kolik činí měsíční odměna předsedy a kolik měsíční odměna člena dozorčích rad v jednotlivých shora uvedených nemocnicích,
 
f) v jakých konkrétních oblastech přijímají rozhodnutí, tj. v jakých případech fakticky rozhodují a přijímají tak za svá rozhodnutí svou odpovědnost.
 
 
 
Odpovědi:
Ad a) Kritéria pro výběr členů dozorčí rady nejsou Karlovarským krajem stanovená žádným vnitřním předpisem, výběr probíhá na základě politického a odborného hlediska.
 
Ad b) Tuto informaci nemá povinný subjekt k dispozici, s uvedeným dotazem je nutno se obrátit přímo na Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., kdy nemocnice uvedené smlouvy připravuje, tzn. i navrhuje výši odměn členů orgánů včetně odměny předsedy. Karlovarská krajská nemocnice a.s. je dle zákona o svobodném přístupu k informacím a ustálené judikatury povinným subjektem dle tohoto zákona. V Karlovarském kraji nejsou jiné nemocnice s majetkovým podílem Karlovarského kraje.
 
Ad c) Viz odpověď k bodu b).
 
Ad d) Činnost dozorčí rady organizuje sama Karlovarská krajská nemocnice a.s., povinný subjekt tuto informaci nemá k dispozici, uvedeným dotazem je nutno se obrátit přímo na Karlovarskou krajskou nemocnici a.s..
 
Ad e) Viz odpověď k bodu b).
 
Ad f) Dozorčí rada příjímá rozhodnutí a jedná v souladu s pravomocemi, které ji stanovuje zákon o obchodních korporacích a stanovy společnosti.
 
 
 
Zveřejněno 2.2. 2017
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 23.3.2017 11:03