Úvodní strana > Krajský úřad > Organizační schéma Krajského úřadu Karlovarského kraje

 Organizační schéma Krajského úřadu Karlovarského kraje

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 5. 1. 2017

 
 
 

Dotaz:

Žadatel si požádal o schéma organizační struktury úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jednotlivých organizačních útvarů.
 
 
 

Odpověď:

Žadateli byl zaslán odkaz na konkrétní internetové stránky Krajského úřadu Karlovarského kraje, na kterých jsou informace uvedeny.
 
Vedoucí pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje:
 
 
Organizační schéma Krajského úřadu Karlovarského kraje:
 
 
 
 
Zveřejněno 17.1. 2017
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 2.2.2017 9:55