Úvodní strana > Krajské listy

Aktuality z kraje

Dotazník zjišťuje, jak se studentům a absolventům spolupracuje s místními firmami

Webový portál Pracujmespolu.cz již rok propojuje v Karlovarském kraji místní firmy se studenty a absolventy, kteří zde hledají praxi, stáž, trainee program či téma pro svoji odbornou práci. Prostřednictvím nabídek spolupráce získají studenti a bsolventi relevantní informace potřebné k rozhodování ohledně jejich následující studijní a kariérní cesty.

Veletrhy pracovních příležitostí jsou šancí a výzvou pro všechny

​Hledáte novou práci nebo uvažujete o změně zaměstnání? Chcete se seznámit s nabídkou pracovních příležitostí v regionu? Zaměstnavatelé, nedaří se vám sehnat kvalitní zaměstnance?Pak vás Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje zve  na Veletrhy pracovních příležitostí v Karlovarském kraji 2022.

Karlovarský kraj nabídne ve spolupráci se ZČU zcela nový studijní obor kinantropologie

Karlovarský kraj uzavře dohodu  se Západočeskou univerzitou v Plzni o vzájemné spolupráci při uskutečňování bakalářského studijního programu „Kinantropologie – wellness specialista“. Obor vychází z potřeb Karlovarského kraje, se zahájením studia se počítá v příštím akademickém roce.       

Kraj udělí Zelenou hvězdu za mimořádné aktivity v ochraně přírody

Kraj letos poprvé udělí ocenění „Zelená hvězda Karlovarského kraje“ za významný počin v oblasti životního prostředí a ekologie Jeho držitelem se stane spolek Zamenis, který  dlouhodobě pečuje o biotop kriticky ohroženého druhu užovky stromové v Poohří. Kromě artefaktu symbolizujícího hvězdu v zelené barvě obdrží spolek finanční dar v hodnotě 50 000 korun.

Karlovarský kraj poskytne dotace na podporu prevence proti suchu, zadržování vody v krajině a péče o zeleň

Rada Karlovarského kraje schválila udělení dotací v rámci Programu pro poskytování dotací  z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu prevence proti suchu, zadržování vody v krajině a péče o zeleň na rok 2022. Z krajského rozpočtu byla na tento program vyčleněna částku ve výši 5 milionů korun.   

Galerie výtvarného umění v Chebu zve na komentovanou prohlídku výstavy věnované historii fotbalu

Výstava s názvem „Na kopané. Fotbal ve vizuálním umění od začátku 20. století do současnosti“ připravila GAVU Cheb, a to u příležitosti konání MS ve fotbale v Kataru. Jedná se o vůbec první takovou výstavu na toto téma, jež se zaměřuje na výtvarné umění téměř všech tradičních i nových médií a na fotografii.

Houslařství a prodej paruk ovládly podnikatelské soutěže v Karlovarském kraji

V Karlovarském kraji byly vyhlášeny výsledky podnikatelských soutěží Firma roku a Živnostník roku. Titul IBM Firma roku 2022 získala společnost PARUKY JILLY LENAU, která se věnuje prodeji parukových výrobků. Mezi živnostníky titul MONETA Živnostník roku 2022 Karlovarského kraje suverénně vybojoval houslař Michal Rácz.

Houbaři by neměli chybět na vycházce zámeckým parkem ve Valči

4. ročník cyklu přednášek a exkurzí na zámku Valeč s názvem „Valeč – brána Doupova“ přináší další zajímavou přednášku a následnou vycházku zaměřenou na téma – Houby zámeckých parků. Určena je zejména nadšeným houbařům, kteří se vydají do zámeckého parku ve Valči se členem České mykologické společnosti.

Institut lázeňství a balneologie získal prestižní ocenění Evropské asociace lázní

Zástupci Institutu lázeňství a balneologie převzali v rámci kongresu Evropské asociace lázní (ESPA) v Piešťanech významné ocenění ESPA Innovatio Award 2022 v oblasti Medical Spa Scientific Research. Tuto cenu obdržel institut za inovativní projektové aktivity a vědecké výsledky.     

Aš bude hostit semifinálové kolo sportovního den mládeže

Jedná se o projekt pro děti a mládež, který se koná na sportovištích základních škol ve 250 městech a obcích České republiky. V Aši se 2. ročník semifinálového turnaje Sportovní den mládeže s TAJV uskuteční na venkovním multifunkčním hřišti ZŠ Hlávkova. Nejlepší hráče čeká postup do národního finále, jež se bude konat v Poděbradech.

Chcete čerpat krajské dotace? Hlídejte si termíny podání žádostí

​Krajští zastupitelé schválili vyhlášení dotačních programů, ze kterých mohou jednotlivci, organizace či obce čerpat dotace například na obnovu památek, na podporu sportovních aktivit a akcí. S dotacemi kraj opět myslí i na vysokoškoláky, zcela nově bude spuštěn atraktivní stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje pro studenty lékařských fakult v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství. 

Císařské lázně budou lákat na moderní expozici a unikátní sál

Necelý rok zbývá do završení revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně v Karlových Varech. Obnovu nechává provést Karlovarský kraj, který zároveň řeší budoucí využití a provoz budovy. Skvost v samotném lázeňském srdci města se bude pyšnit variabilním vestavěným sálem se světově unikátní akustikou šitou na míru vystupujícím umělcům. Příchozí budou moci obdivovat nevšední muzejní expozicí s moderními technologiemi. Památka má ambici stát se multifunkčním a multižánrovým centrem pro domácí i zahraniční návštěvníky. Stav obnovy a to, co nabídnou Císařské lázně veřejnosti, prezentovali architekti a zástupci Karlovarského kraje krajským zastupitelům a členům Rady města Karlovy Vary.

Literární festival Periferie nabídne autorské čtení i setkání se známými spisovateli

Karlovarský kraj podpořil vznik nového literárního festivalu Periferie, jehož 1. ročník proběhne již tento víkend  30. září – 2. října 2022 v Sokolově. Hlavními organizátory jsou slameři Filip Koryta (aka Dr. Filipitch) a Teodor Kravál, kteří  jsou v kraji známí i díky projektu "Budoucnost kraje bez uhlí "pro žáky základních a středních škol. I proto se na festivalu můžete těšit jak na debatu s pedagogy, tak na studentské literární práce.

Karlovarský kraj a projekt Senior Pas zvou seniory na kurzy asertivity a práce s chytrými telefony

Karlovarský kraj připravil ve spolupráci s projektem Senior Pas kurzy pro seniory. Konkrétně se jedná o kurz asertivity, který se uskuteční v Chodově, kurz „Jak na chytrý telefon“ pak mohou senioři navštívit v Sokolově a Mariánských Lázních.

Evropská komise schválila finance pro uhelné regiony

Evropská komise odsouhlasila dotaci pro české uhelné regiony včetně Karlovarského kraje. Jde o celkovou sumu přes 40 miliard korun. V případě Karlovarského kraje se jedná o avizovaných cca 6,2 miliardy korun v rámci Fondu spravedlivé transformace. 
Zobrazit informační kanál RSS