Archív krajských listů

V Sokolově se bude konat sousedský festival Sokolov blíž sobě

Jedná se o akci, která dává prostor sokolovským osobnostem, zručným lokálním výrobcům, místním hudebníkům a dalším umělcům. Ti mají možnost veřejně vystoupit a předvést své schopnosti a umění. Připraveny budou workshopy, přednášky, slam poetry, soutěže a koutek pro nejmenší. Návštěvníci budou moci ochutnat dobroty z místních pivovarů a restaurací.

Kraj efektivně propojí dva strategické projekty

Spolupráce
​Dva strategické projekty Karlovarského kraje připravené k čerpání peněz z Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) se propojí. Činnosti plánované agentury pro transformaci, která měla mimo jiné pomáhat s efektivnější podporou aktivit v území, se částečně včlení do projektu  krajské kulturní a kreativní kanceláře - 4K. Mnohé činnosti transformační agentury už totiž na území regionu začali přirozeně vyvíjet  i jiní územní aktéři. Díky tomu kraj mohl rozhodnout o propojení obou projektů, čímž docílí rovněž úspory v rámci celkové dotace z OPST.

Komentovaná prohlídka představí spolupráci Studia Najbrt a Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary

Výstava Studia Najbrt představuje 28 let trvající spolupráci s Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary. Výběr z mnoha podob jednotlivých ročníků prezentují především plakáty, tiskoviny, ale i mnoho dalších předmětů, které každoročně pro festival vznikají. O výstavě i dlouholeté spolupráci na grafické podobě Mezinárodního filmového festivalu pohovoří zakladatel Studia Najbrt Aleš Najbrt.

V loňském roce občané kraje vytřídili 447 000 kg vysloužilých elektrozařízení

Červený kontejner
​Občané Karlovarského kraje v loňském roce díky odevzdaným elektrozařízením uspořili 4 461 MWh elektřiny, 405 166 litrů ropy, 26 873 metrů krychlových vody a 319 tun primárních surovin. Vyplývá to z environmentálního vyúčtování, které má k dispozici kolektivní systém ASEKOL. S ním kraj spolupracuje na zajištění sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení v regionu.

Přijďte na Den rodinné prevence s Karlovarským krajem

Rodina
​Odbor bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje srdečně zve všechny zájemce na „Den rodinné prevence s Karlovarským krajem“. Akce se bude konat 7. září 2022 v prostorách Krajské knihovny Karlovy Vary. 


O víkendu pokračuje seriál běžeckých a turistických výšlapů krušnohorskou krajinou

V sobotu 13. 8. 2022 se uskuteční předposlední etapa Stříbrné stopy, podniku, který se snaží prostřednictvím zdravého pohybu upozornit na nádherná zákoutí Krušnohoří, na jejich poutavé příběhy, ukázat lidem krásu nedotčené přírody a význam udržitelného turismu. Předposlední z etap zavede účastníky do okolí Ryžovny, kde je také start i cíl závodu.

Iktové centrum Nemocnice Sokolov obhájilo evropský certifikát

Iktové centrum Nemocnice Sokolov obhájilo evropskou certifikaci ESO (European Stroke Organisation) za rok 2021. Ta je potvrzením vysokých standardů tohoto centra a garancí, že pacient dostává v sokolovské nemocnici kvalitativně zcela srovnatelnou diagnostickou i léčebnou péči jako v nejlepších iktových centrech v Evropě.

Kraj se obrací na obce kvůli šetření vodou

Vodovodní kohoutek
​Dlouhotrvající sucho a nedostatek srážek trápí všechny regiony České republiky včetně Karlovarského kraje. Kraj se proto obrací na starostky a starosty obcí na území regionu s prosbou, aby občanům připomínali opatření, která mají  zabránit zhoršení situace.

Vydejte se na festival a za vínem v Karlovarském kraji

V Karlovarském kraji se o víkendu koná řada zajímavých akcí. Jednou z nich je nepochybně hudební festival Povaleč a také 4. sokolovské slavnosti vína. Mezitím, co festival je již v plném proudu a můžete jej navštívit do soboty, v Sokolově se budou pohárky vína plnit právě v sobotu.

Na krajských školách jsou v plném proudu letní stavební práce

Opravy škol
​Čilý stavební ruch o prázdninách opět opanoval krajské střední školy. Stavebníci provádějí potřebné zateplování, výměny oken a stavební úpravy. Karlovarský kraj celkem vynaloží na letní opravy škol přes 60 milionů korun.


1 - 10 Next