Archív krajských listů

O dostavbě dálnice D6 směrem na SRN jednal kraj s ministrem dopravy

Dálnice D6
​O dostavbě úseku dálnice D6 v úseku od Chebu na hranice s Německem a řešení napojení této komunikace v SRN na dálnici A93 jednali oline zástupci Karlovarského kraje s ministrem průmyslu, obchodu a dopravy Karlem Havlíčkem a s představiteli Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD).

Kraj je připraven na transformaci, spouští výzvu k předkládání strategických projektů

Sokolov
​Udržení počtu stávajících a vytvoření nových pracovních míst, rozvoj podnikání a klimaticky neutrální ekonomika – takové jsou cíle proměny, tedy transformace Karlovarského kraje související s plánovaným útlumem těžby. Peníze na transformační aktivity by měl kraj, města, obce i firmy získat z EU prostřednictvím Fondu spravedlivé transformace. Jde o cca 42 miliard korun pro 3 „uhelné regiony“ v ČR – Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský. Kraj nyní usiluje o to, aby finance byly rozděleny zhruba na třetiny pro každý z regionů.

Karlovarský kraj podpoří akci Dny stavitelství a architektury

​Rada Karlovarského kraje odsouhlasila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 350 tisíc korun Regionálnímu stavebnímu sdružení Karlovy Vary na uspořádání akce Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje.        

Institut lázeňství a balneologie představí téma lázeňské terapeutické krajiny

Cyklus jarních online přednášek Institutu lázeňství a balneologie pokračuje. Ve středu 31. března se mohou zájemci těšit na téma Měřitelné znaky lázeňské terapeutické krajiny.

Kraj upozorňuje firmy na podmínky čerpání financí z EU v rámci transformace

Firmy
​Velké podniky z Karlovarského kraje budou moci už brzy usilovat o získání financí z Operačního programu Spravedlivá transformace (OP ST) na své investiční projekty. Podmínkou podání žádostí o finanční podporu v rámci budoucích výzev programu je v první řadě zařazení takového projektu do Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT). 

Ambulantní specialisté musí zvážit, kterým pacientům poskytnou kód na očkování

Lékař
Od středy 24. března mohou ambulantní specialisté poskytovat svým chronicky a závažně nemocným pacientům mladším 70 let unikátní kód k registraci na očkování proti COVID-19 do centrálního rezervačního systému. Kód by však měli dostat jen ti lidé, jejichž onemocnění jsou zařazena do přehledu diagnóz stanoveného ministerstvem zdravotnictví, respektive odrážejí rizikové faktory jejich zdravotního stavu. Důvodnost výběru pacientů k očkování mohou zpětně prověřit zdravotní pojišťovny.
 

Zveme obce i firmy na online workshopy k plánované transformaci regionu

Těžba
Karlovarský kraj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje (KHK) a agenturou CzechInvest připravuje sérii online workshopů k přípravě čerpání z Fondu pro spravedlivou transformaci, k budoucímu předkládání strategických projektů do Operačního programu Spravedlivá transformace a na téma přípravy Plánu spravedlivé územní transformace. Akce jsou určeny pro zástupce malých, středních i velkých podniků v regionu, pro města a obce.

Hasičský záchranný sbor získá od Karlovarského kraje dotaci na nové vybavení

Karlovarský kraj schválil poskytnutí dotace Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje ve výši 5,2 milionu korun. Finance z krajského rozpočtu budou využity zejména na nákup nového vybavení.

Karlovarský kraj podpoří záchranné archeologické výzkumy

​Rada Karlovarského kraje odsouhlasila poskytnutí neinvestičního příspěvku Muzeu Cheb a Muzeu Karlovy Vary na akci „Záchranné archeologické výzkumy na rok 2021. Z krajského rozpočtu vyčlenila částku v celkové výši 475 tisíc korun.   

Lékaři v našem kraji mohou pacientům s COVID-19 předepsat Bamlanivimab

Bamlanivimab
​Přípravek Bamlanivimab je k dispozici také pro pacienty s onemocněním COVID-19 v Karlovarském kraji. Na základě indikace ošetřujícím lékařem ho nyní mohou aplikovat formou infuze v Karlovarské krajské nemocnici jak v Karlových Varech, tak v Chebu.


1 - 10 Next