Archív krajských listů

Vedení kraje diskutovalo se starosty o situaci v kraji po ukončení nouzového stavu

Starostové
​Vedení kraje v čele s hejtmanem Petrem Kubisem jednalo na krajském úřadě se starosty obcí s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadem. Společné setkání navázalo na předchozí videokonferenční diskuse. Hlavními tématy se stala aktuální situace ohledně nákazy koronavirem v regionu, rozvolňování opatření po ukončení nouzového stavu, stav lázeňství a navazujících služeb, opravy krajských silnic a realizované i plánované investice. 

​Retromuseum Cheb vystavuje jedinečné módní kousky

Jitex Písek
​Loni uplynulo 70 let od vzniku národního podniku Jitex Písek, který se v roce 1949 osamostatnil od ašského podniku TOSTA. K výročí byla uspořádána výstava v Prácheňském muzeu, připomínající jeho dějiny a produkci v letech 1949 až 1989. Tu nyní v redukované verzi přebírá Retromuseum Cheb. Přijďte si zavzpomínat na staré časy a prohlédnout si tehdejší jedinečné módní kousky.

Bezplatné vstupné? Takový je plán kraje pro krajské kulturní instituce

Becherova vila
​Vstup zdarma by mohli mít návštěvníci muzeí, galerií a dalších kulturních institucí zřizovaných Karlovarským krajem. Bezplatné vstupné by kulturní stánky poskytovaly od 25. května do 31. října 2020. Kraj chce tímto krokem pomoci těmto zařízením obnovit návštěvnost, přilákat nové zájemce včetně rodin s dětmi a přispět k oživení cestovního ruchu v regionu.

Děti ze sociálně slabých rodin opět získají obědy zdarma

Stravování
​Karlovarský kraj se chce i v letošním roce zapojit do projektu „Obědy do škol“, jehož hlavním cílem je zajistit dětem ze sociálně slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky. Školy vytipovaly celkem 743 dětí k podpoře. Jejich konečný počet však bude záviset na tom, zda jejich zákonní zástupci dodají školám potřebná potvrzení z úřadu práce.

Kraj rozdělí necelých 6 milionů korun na údržbu a obnovu sportovních zařízení

Zahradní traktor
​S pomocí Karlovarského kraje budou opět moci sportovní kluby a tělovýchovné jednoty z našeho regionu realizovat nezbytné opravy na svých sportovištích a pořizovat potřebné vybavení. Celkem bylo v letošním roce podáno 105  žádostí o podporu, přičemž 2 z nich byly stornovány a 6 nesplnilo podmínky dotačního programu.

Na opravy památek v regionu opět půjdou krajské dotace

Kaple v Horní Blatné
​I v letošním roce Karlovarský kraj poskytne dotace na obnovu kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí. Ani přes nelehkou situaci způsobenou pandemií COVID-19 nebude kraj původně vyčleněnou částku krátit. Žadatelé získají celkem 12 milionů korun. Část příspěvků už schválila Rada kraje, dalšími se ještě bude zabývat krajské zastupitelstvo.

Festival rodiny letos vsadil na online aktivity i společná setkání

Síť pro rodinu
​Navzdory pandemii COVID-19 zahájila Síť pro rodinu, která sdružuje členská mateřská centra,  1. ročník Festivalu rodiny. Akce má motto "S námi kvete každá rodina" a probíhá napříč Českou republikou do 21. června. Vzhledem k platným opatřením se koná řada online aktivit, chybět ale nebudou i společná setkání. 

Obce budou moci získat od kraje dotace na budování a údržbu cyklotras

Cyklisté
​Celkem 3, 7 milionu korun je by chtěl Karlovarský kraj připraven rozdělit mezi žadatele z řad obcí a spolků na další rozvoj cyklistické infrastruktury. Žadatelé budou moci peníze využít na výstavbu cyklistických stezek a tras, pořízení projektových dokumentací i podkladů pro nové projekty. Rozdělení dotací musí ještě schválit krajské zastupitelstvo.

Krajská knihovna přechází do běžného provozu

Knihovna
​Od pondělí 18. května zpřístupní Krajská knihovna Karlovy Vary všechna svá oddělení. Čtenáři si opět budou moci vybírat dokumenty v běžnou provozní dobu. Stále ovšem platí veškerá hygienická opatření, jako je nošení roušek, dodržování rozestupů, desinfekce rukou a používání rukavic při manipulaci s knihami.

​Karlovarský kraj opět podpoří obce v rámci Programu obnovy venkova

Venkovská prodejna
​Téměř 30 milionů korun bude letos rozděleno mezi žadatele v Programu obnovy venkova. Peníze obce využijí na opravy a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, provoz venkovských prodejen, činnost manažerů mikroregionů a místních akčních skupin a na projekty související s úspěšnou nominací hornického regionu Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO.
1 - 10 Next