Archív krajských listů

Šťastný nový rok 2007

hejtman Josef Pavel


Vážení spoluobčané,

právě končí rok 2006, který nám přinesl mnoho událostí. Byl to rok trojích voleb, přičemž ty parlamentní přinesly velice složitou patovou situaci a ještě ani v prosinci nebyla sestavena vláda.

Karlovarský kraj přispěje v příštím roce na obnovu památek

Jiří Behenský
Karlovarský kraj rozdělí v příštím roce na opravu památek mezi žadatele z řad soukromých osob, institucí nebo obcí deset milionů korun.

Karlovarský kraj bude mít v příštím roce vyrovnaný rozpočet.

Jiří Červenka
Jeho příjmová i výdajová část je více než 1,7 miliardy korun.

Šťastné a veselé Vánoce přeje hejtman Karlovarského kraje

stromecek
Vážení spoluobčané,

v těchto dnech pomalu utichá shon a ruch všedních dnů letošního roku. Všude kolem nás je cítit atmosféru Vánoc.

Absolventi kursu dostali osvědčení

osvědčení
Osvědčení o získání kompetencí v oblasti komunitního plánování sociálních služeb obdrželo 18. prosince 12 absolventů čtyřměsíčního odborného kursu. V 80-ti výukových hodinách se takzvané „triády“ ,tedy zástupci zadavatele, poskytovatele a uživatele sociálních služeb z Aše, Nejdku, Ostrova a Karlových Varů vzdělávali, aby dokázali poskytovat takové služby, o které je mezi veřejností zájem.

Karlovarský kraj prodloužil smlouvy s Českými dráhami a Viamontem

smlouva
Smlouvy na zajištění základní dopravní obslužnosti podepsal kraj s oběma dopravci do konce roku 2010. Dohodu tak prodloužil z jednoho na čtyři roky.

Hejtman ocenil Pečovatelku roku 2006

pecovatelka
Pamětní list za mimořádný přínos v oblasti sociálních služeb předal na posledním jednání krajských zastupitelů v tomto roce hejtman Josef Pavel pečovatelce Aleně Riedlové.

Starostové se sešli už podvanácté

mapa
Kongresový sál hotelu Thermal hostil 12. prosince již 12. setkání hejtmana a vedení Karlovarského kraje se starosty měst a obcí. Z celého regionu se jich sjelo na devadesát. Řada z nich byla na této akci poprvé. Přijeli se představit a seznámit se se svými kolegy v komunální politice.

Karlovarský kraj zřizuje Intervenční centrum

radní Ellen Volavková
Intervenční centrum vzniká na základě nového zákona o sociálních službách. Z uvedeného zákona vznikla krajským úřadům povinnost koordinovat poskytování služeb osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jné osoby.

Kraj má novou publikaci o golfu

golf
Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu ve spolupráci s golfovými hřišti v regionu vydal druhou propagační publikaci "Golf Karlovarský kraj". Na golfovém hřišti v Karlových Varech ji slavnostně pokřtili hejtman Josef Pavel a jeho náměstek Jiří Behenský.
1 - 10 Next