Archív krajských listů

Obce mohou připravovat projekty na revitalizaci území po těžbě

ekologie
Aktualizaci Koncepce řešení ekologických škod pro Karlovarský kraj schválila Meziresortní komise jmenovaná usnesení vlády ČR v rámci odstraňování starých ekologických zátěží, vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Karlovarský kraj bodoval v soutěži Náš kraj 2006

cena
Soutěž organizuje odborné vydavatelství C.O.T. media, letos se uskutečnil její pátý ročník. Soutěž Náš kraj má napomoci pracovníkům státní správy i soukromým subjektům při vytváření propagačních materiálů a nových produktů

Polovina průtahu Karlovými Vary je zprůjezdněna

obchvat
Od 28. listopadu mohou řidiči projíždějící Karlovými Vary využít polovinu nového průtahu stavby "Silnice R6 Karlovy Vary - západ, 2. stavba. Komunikace odlehčí centru města,  kamionům usnadní cestu ke státní hranici.

Karlovarský kraj rozdělí další příspěvky na hospodaření v lesích

lesy
Tentokrát počítá s celkovou částkou 817 104 Kč. Příspěvky směřují vlastníkům lesa, kteří svůj majetek obhospodařují zodpovědně, ekologicky a podle platných norem.

Hejtman Josef Pavel jednal v Bruselu

hejtman Josef Pavel
Pracovní návštěvu v Bruselu absolvoval ve dnech 22.11. - 24.11. 2006 hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel. Jako místopředseda Asociace krajů projednával s českým velvyslancem při EU Janem Kohoutem vznik zastoupení českých regionů na společné "české adrese" v budově ministerstva zahraničí v Bruselu.

Nepovolené reklamní poutače mizí z okolí silnic

silnice
Nepovolené reklamní tabule představují riziko pro řidiče, proto krajský úřad postupně vyzývá majitele, aby je odstranili. Jedná se o poutače umístěné v padesátimetrovém ochranném pásmu kolem silnic první třídy.

Karlovarský kraj zaplatí v roce 2007 železničním dopravcům téměř 162 milionů

Jan Zborník
Dotací bude kraj kompenzovat prokazatelné ztráty, které vykázali dopravci na zajištění základní dopravní obslužnosti v regionu. Celková částka určená na příští rok je o 12 milionů vyšší než v letošním roce.

Karlovarský kraj se zapojil do projektu UNIV

vzdělávání
Projekt UNIV (Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení) realizuje národní ústav vzdělávání v Praze. Jeho cílem je umožnit lidem dosáhnout na oficiální kvalifikaci při uznání jejich skutečných znalostí, nabytých v průběhu profesního života. na financování projektu se podílí Evropský sociální fond a státní rozpočet.

Evropský zápisník Eurocentra Karlovy Vary aneb co pro vás může udělat Evropský ombudsman

eurocentrum
Chcete nahlédnout do dokumentu Evropské unie a příslušná instituce vám jej neposkytne. Zúčastnili jste se výběrového řízení na zaměstnání v Evropském parlamentu a postup vám připadal nesprávný. Na věc jste sice upozornili, ale nedošlo k uspokojivému řešení. V těchto a dalších případech vám může pomoci Evropský veřejný ochránce práv.

Rekonstrukce silnice mezi Karlovými Vary a Kyselkou skončila

dubina
Více než 220 milionů korun si vyžádala rozsáhlá rekonstrukce silnice druhé třídy z Karlových Varů do Kyselky. Silnici dlouhou 11 km využívá mimo jiné jako svou hlavní zásobovací komunikaci stáčírna karlovarských minerálních vod. Kvůli náročnosti terénu se rekonstrukce protáhla na 13 let.
1 - 10 Next