Archív krajských listů

Hejtman vyhlásil dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů v regionu

hejtman Josef Pavel
S platností od čtvrtka 27. července 2006, od 12:00 hod. až do odvolání vyhlašuje hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Děje se tak v souladu s nařízením Karlovarského kraje č.3/2003 a 3/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

Kraj podpořil projekt rekvalifikace ve stavebnictví

konference o projektu
Na pilotním projektu nazvaném „Zpět na trh stavebních prací – regenerační centrum regionálního stavebního sdružení“ se dále podílela Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, karlovarský Úřad práce a  město Nová Role.

Školy dostanou peníze na  protidrogovou prevenci

dotace na prevenci
Celkem 399 tisíc korun rozdělí kraj v letošním roce na financování vybraných projektů v rámci Programu MŠMT na podporu prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže.

Zástupci Karlovarského kraje jednali s armádou o Czech Teku

jednání o Czechteku
Reakcí na dopis, který hejtman Josef Pavel odeslal 14.7.2006 ministru obrany Karlu Kühnlovi, byla mimořádná schůzka zástupců Karlovarského kraje, policie, záchranky a hasičů se zástupci armády, 20. července 2006 v budově hejtmanství. Důvodem setkání byla avizovaná technopárty Czech Tek, která má začít v příštím týdnu na území vojenského újezdu Hradiště.

Projekt „Rozvoj kvality sociálních služeb v Karlovarském kraji“ završen

radní kraje Ellen Volavková
Cílem projektu bylo zvýšit kvalitu a dostupnost poskytovatelů sociálních služeb v regionu, zlepšit úroveň dovedností a schopností pracovníků sociálních služeb, podpořit rozvoj a transformaci sociálních služeb v kraji a zajistit udržitelnost politiky sociálního začleňování znevýhodněných skupin  obyvatelstva,“ vysvětluje radní kraje Ellen Volavková. Na  realizaci projektu získal kraj 132 343 EUR z programu Phare 2003. Projekt trval 15 měsíců – od dubna 2005 do června 2006.

Vesnicí roku se stala obec Šabina na Sokolovsku

znak Šabiny
Obec Šabina  získala Zlatou stuhu pro vítěze krajského kola. Hodnotitelská komise ocenila ještě dalších jedenáct obcí v regionu. Karlovarský kraj uspořádal soutěž už popáté. Poprvé  byla nejúspěšnější obec ze Sokolovska. V předchozích letech bodovaly pouze obce z Chebska.

Kraj přispěje dobrovolným hasičům

auto dobrovolných hasičů
Celkem 2, 910 milionu korun poskytne Karlovarský kraj ze svého rozpočtu na vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů v regionu. Podmínkou pro získání krajské dotace je 20 %  spoluúčast obce, která jednotku zřizuje.

Kraj podpoří páteřní Cyklostezku Ohře

cyklisti
Celkem 2,407 milionu korun ze svého rozpočtu uvolní kraj v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji“.

Otevření mostu v Nové Roli

Most v Nové Roli
Ve středu 12. července 2006 byl za účasti hejtmana Josefa Pavla, zástupců Krajské správy a údržby silnic a zhotovitele předán do užívání most přes řeku Rolavu v Nové Roli. Oprava mostu je součástí projektu „Rekonstrukce a opravy souvislých úseků silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji, včetně oprav a rekonstrukcí všech součástí a příslušenství za účelem zvýšení zbytkové životnosti.

Kraj bude poskytovat příspěvky na podporu sportovních a volnočasových aktivit podle nových pravidel

radní Kamil Řezníček
Nová pravidla pro poskytování příspěvků na sportovní a volnočasové aktivity z krajského rozpočtu začnou platit 1. srpna 2006. „Dosud platila jednotná pravidla pro odbor kultury a odbor školství, mládeže a tělovýchovy.  V oblasti sportu jsme přidělovali příspěvky jen na sportovní oblast, nyní budeme poskytovat příspěvky i pro volnočasové aktivity dětí a mládeže,  zejména pak pro neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží do 26 let,“ vysvětlil radní kraje Kamil Řezníček.  
1 - 10 Next