Archív krajských listů

V okolí Černého potoka vznikne odpočinkový areál

Radní Luboš Orálek
Do kraje poplynou další peníze ze státem slíbených 15 miliard korun na revitalizaci území. Karlovarský kraj žádá Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky o úhradu nákladů spojených se zpracováním projektové dokumentace pro realizaci díla na odstranění ekologických škod.

Projekt Krajinná výstava bez hranic vystaven v prostorách KÚ

Vernisáž výstavy
Do 23. února 2006 bude ve vestibulu Krajského úřadu Karlovarského kraje vystavený unikátní projekt "Krajinná výstava bez hranic Cheb - Marktredwitz 2006". Projekt přijeli na hejtmanství představit veřejnosti zástupci chebské radnice v čele se starostou Janem Svobodou a uvolněným zastupitelem města Cheb pro krajinnou výstavu Michalem Pospíšilem, vernisáž zahájil náměstek hejtmana Karlovarského kraje Jiří Behenský.

Karlovarský kraj opět podpoří obnovu historických objektů v regionu

Náměstek hejtmana Jiří Behenský
Karlovarský kraj vyčlenil ve svém rozpočtu částku ve výši 10 milionů korun, kterou v roce 2006 podpoří úhradu nákladů spojených s obnovou, zachováním a využitím kulturních památek a památkově hodnotných objektů v našem regionu. Zároveň od roku 2006 dochází ke změně podmínek pro poskytování příspěvků.

Hejtmani mimořádně jednali o zdravotnictví

Ilustrační foto
V pondělí 23. ledna 2006 se v budově Krajského úřadu Středočeského kraje uskutečnilo mimořádné zasedání Rady Asociace krajů, na kterém hejtmani jednali o poslaneckém návrhu zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a vydali své stanovisko.

Příspěvky z rozpočtu KK v oblasti životního prostředí na rok 2006

radní Orálek
Nestátní neziskové organizace působící na území Karlovarského kraje mohou do 28. února 2006 požádat o příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2006 na úseku ochrany životního prostředí a na úseku environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v oblasti životního prostředí a zemědělství (EVVO). Výše příspěvku pro jednoho žadatele nesmí přesáhnout částku 100.000,- Kč.

Prosincová sněhová kalamita má za následek zvýšení nákladů na zimní údržbu silnic v kraji

Ilustrační foto
Náklady na zimní údržbu silnic I. třídy a silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji neustále rostou. Důvodem je především neočekávaná sněhová kalamita v prosinci roku 2005, kdy došlo k více než stoprocentnímu růstu nákladů na zimní údržbu oproti plánovanému předpokladu. V Karlovarském kraji je celekm 227 km silnic I. třídy a 1824 km silnic II. a III. třídy.

Stánek Karlovarského kraje na veletrhu Regiontour 2006 oslňoval lázeňskou atmosférou

Regiontour 2006
Brno se opět po roce stalo centrem cestovního ruchu. Ve dnech 12. - 15. ledna 2006 se zde konal již 15. ročník mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech REGIONTOUR. Po čtvrté se s vlastním stánkem účastnil i Karlovarský kraj. Celé expozici vévodila maketa lázeňské kolonády v bílém provedení.

Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje subjektům v oblasti sportu na rok 2006

Radní Řezníček
Celková výše finanční podpory sportovním subjektům na rok 2006 bude činit 8,5 mil. Kč. Rozhodlo o tom Zastupitelstvo Karlovarského kraje dne 25. prosince 2005. O příspěvek požádalo 154 subjektů z Karlovarského kraje. Celkem bylo podáno 284 žádostí o příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2006.

Karlovarský kraj se prezentuje na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2006

Regiontour 2006
Ve dnech 12. - 15. ledna 2006 se v Brně koná 15. ročník mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech s názvem Regiontour. Po čtvrté se s vlastní expozicí účastní i Karlovarský kraj. Celou expozicí se letos opět prolíná jednotná grafika lázeňství, které vévodí tradiční empírová kolonáda s miniaturním pramenem.

Hejtman Josef Pavel vyzývá ČEZ k preventivním opatřením

Hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel
Hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel poslal ve středu 4. ledna 2006 generálnímu řediteli spol. ČEZ Jiřímu Kudrnáčovi dopis, v němž vyzývá k přijetí účinných a především preventivních opatření k předcházení negativních dopadů kalamitních, mimořádných nebo krizových situací v oblasti zajištění dodávek elektrické energie pro Karlovarský kraj.