Archív krajských listů

Téměř milion korun ze sbírky na pomoc zemím JV Asie míří na Sumatru

Pomoc zemím JV Asie
Celkový výtěžek veřejné sbírky dosáhl k 30. červnu 2005 částky 981.745,75 Kč. Rada Karlovarského kraje schválila minulý týden převedení výnosu veřejné sbírky na pomoc zemím Jihovýchodní Asie postiženým zemětřesením a přílivovými vlnami, a to prostřednictvím humanitární organizace ADRA. Peníze poslouží na vybudování nebo rekonstrukci škol v západním Acehu na Sumatře.

Statické zajištění silnice z Oloví do Anenského údolí dokončeno

Silnice Oloví
23. listopadu 2005 byla slavnostně předána stavba Oloví - Anenské údolí - statické zajištění silnice III/21042. Karlovarský kraj financoval opravu silnice ze schváleného úvěrového rámce na projekt "Rekonstrukce a opravy souvislých úseků silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji za účelem zvýšwní zbytkové životnosti". Celková výše úvěrového rámce na opravy silnic v rámci tohoto projektu je 300 milionů korun.

Rekonstrukce silnic Svatava - Habartov - Lítov - Kaceřov

Rekonstrukce silnic III. třídy
Jedná se o celkovou rekonstrukci silnic III. třídy v úseku mezi obcemi Svatava - Habartov - Lítov - Krásno na zvýšené dopravní zatížení. Celkové předpokládané náklady 10,5 km dlouhého úseku dosahují 41,1 milionů korun.

Opraven 5 km úsek silnice z Bečova do Mnichova

Rekonstrukce silnice Bečov - Mnichov
30. října 2005 byla dokončená rekonstrukce silnice II. třídy vedoucí z Bečova do Mnichova v celkové délce 5 km. Celkové předpokládané náklady rekonstrukce činí 98 milionů korun. Oprava byla financována ze schváleného úvěrového rámce v celkové výši 300 milionů korun.

Dokončena rekonstrukce silnice z Horního Slavkova do Krásna

Rekonstrukce silnice H.Slavkov - Krásno

Celkové předpokládané náklady rekonstrukce silnice II/209 Horní slavkov - Krásno činí 41,2 milionů korun. Práce byly zahájeny 20. května letošního roku a dokončeny 15. listopadu. Zhotovitelem byla firma Stavby silnic a železnic, a.s., která opravila úsek vozovky v délce 4,7 km.

Přehrady u Stříbrné kraj v územním plánu nepodpoří

17. listopad 2005 je posledním dnem, kdy se veřejnost může vyjádřit k návrhu konceptu Územního plánu velkého územního celku Karlovarského kraje. Největší diskusi a vlnu protestů vyvolal záměr na vybudování přečerpávající vodní elektrárny u Stříbrné na Kraslicku.

Karlovarský kraj se prezentuje v Kanadě

Ilustrační foto
Hejtman Josef Pavel spolu s dalšími dvěma radními Karlovarského kraje se v tomto týdnu účastní výročního kongresu ASTA 2005 v Montrealu. (ASTA - American Society of Travel Agents) Akci podporuje ministr pro místní rozvoj Radko Martínek. Karlovarský kraj se prezentuje na stánku České republiky, v rámci expozice CzechTourism.

První část průtahu Aší je dokončena

Průtah Aší
V pátek 4. listopadu byla slavnostně otevřená první část průtahu městem Aš. Rekonstrukce ašské silnice v průjezdním úseku města od ulice Okružní byla zahájena v roce 2005 první částí, která má délku zhruba 600 metrů. V příštích letech by se mělo pokračovat s opravami částí 2-7, tak aby byl uvedený úsek silnice připraven na zvýšenou dopravní zátěž po přistoupení ČR k Schengenským dohodám.

Začala 1. etapa modernizace Letiště Karlovy Vary

Letiště KV
1. listopadu 2005 byla slavnostně zahájena 1. etapa postupné modernizace mezinárodního letiště v Karlových Varech. Projekt pod názvem "Modernizace Letiště Karlovy Vary - 1. etapa", jehož investorem je Karlovarský kraj, bude probíhat od 1. listopadu 2005 do 17. července 2006.