Archív krajských listů

Studentka a pedagog z ostrovského gymnázia si právem zaslouží hejtmanův obdiv

Oceněný pedagog a studentka s hejtmanem
Hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel přijal v pátek 21. října delegaci z ostrovského gymnázia - úspěšnou několikanásobnou reprezentantku v celosvětovém finále chemické olympiády Evu Pluhařovou a jejího učitele Vladimíra Víta. Hejtman jim poděkoval za úspěšnou reprezentaci kraje a předal jim pamětní listy.

Kronikář Jáchymovský dostal ocenění od hejtmana

Vladislav Jáchymovský
V pondělí 31. října přijal pozvání na hejtmanství kronikář Vladislav Jáchymovský. Převzal z rukou hejtmana Josefa Pavla a jeho náměstka Jiřího Behenského pamětní list za výrazný celoživotní přínos k objasnění a uchování historie Karlových Varů a Karlovarského kraje.

Nový zákon o sociálních službách představen na Krajském úřadě

Zastupitelský sál KÚ KK
Na Krajském úřadě Karlovarského kraje proběhl ve středu 26. října seminář o novém zákoně o sociálních službách. Seminář organizovala ve spolupráci s Karlovarským krajem Národní rada zdravotně postižených ČR a byl určen zastupitelům kraje a obcí, pracovníků, krajských a obecních úřadů, zástupcům poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb a široké veřejnosti.

Krajští radní schválili nového dopravce na železniční trati Karlovy Vary - Mariánské Lázně

Ilustrační foto
Karlovarský kraj se stal prvním regionem v České republice, který řeší zajištění dopravní obslužnosti na železnici poptávkovým řízením. Komise po vyhodnocení tří nabídek doporučila Radě a Zastupitelstvu akceptovat předloženou nabídku dopravce Viamont a.s., který splnil všechny podmínky a zároveň jeho nabídková cena byla ze všech nejnižší.

Letiště Karlovy Vary odbavilo k 30. 9. 2005 o 9,3 procent cestujících více než loni

Letiště Karlovy Vary, s.r.o.
Za první tři čtvrtletí roku 2005 odbavilo mezinárodní letiště Karlovy Vary 29 612 cestujících (*), a to zejména na linkách do Moskvy a v letní sezóně do Monastiru, což v meziročním srovnání proti loňskému období (27 084 cestujících) znamená nárůst o 9,3 procent.

V Thermalu se dva dny přednášelo o silniční dopravě

Silniční konference 2005
Ve dnech 18. a 19. října se v Lázeňském hotelu Thermal v Karlových Varech uskutečnila Silniční konference 2005, které se zúčastnilo více než 800 odborníků z oblasti dopravy. Konference, v pořadí již třináctá, se konala pod záštitou ministra dopravy České republiky, generálním partnerem byla akciová společnost Stavby silnic a železnic. V průběhu dvou dní vystoupili mimo jiné ministr dopravy Milan Šimonovský, hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel nebo primátor Karlových Varů Zdeněk Roubínek.  

Karlovarský kraj opět podpoří aktivity v sociální oblasti

Radní KK Ellen Volavková
Karlovarský kraj podpoří v roce 2006 čtyři programy v sociální oblasti. Jedná se o aktivity zaměřené na integraci a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením, na sociální prevenci a prevenci kriminality, na aktivity zaměřené na protidrogovou politiku a dále jde o podporu poskytování sociálních služeb v sociálně vyloučených romských komunitách. Pro rok 2006 je možné požádat o příspěvek z rozpočtu kraje, a to do maximální výše 200 tisíc korun. Žádosti lze podávat do 24.11.2005.

Předseda KDU-ČSL Miroslav Kalousek jednal s vedením kraje

Předseda KDU-Č3L Miroslav Kalousek s hejtmanem
Na Krajském úřadě Karlovarského kraje proběhla v pondělí 17. října schůzka hejtmana a radních s poslancem parlamentu a předsedou KDU-ČSL Miroslavem Kalouskem. Společně jednali o prioritách Karlovarského kraje v rámci budoucího rozvoje - především o infrastruktuře, lázeňství a reformě veřejné správy.

Veřejné projednávání Územního plánu Karlovarského kraje

Ilustrační foto
Na Krajském úřadě Karlovarského kraje proběhne v úterý 18. října od 10.00 hodin veřejné projednávání Konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku Karlovarského kraje. Do diskuse nad řešením územního plánu se kromě významných subjektů kraje rovněž může zapojit široká veřejnost ve formě svých připomínek.

V pátek 14. října proběhne na krajském úřadě diskusní setkání s veřejností na téma "Bezpečnost a jakost výrobků a služeb"

Sdružení českých spotřebitelů ve spolupráci s Hospodářskou akademií Cheb a Krajským úřadem Karlovarského kraje pořádají diskusní setkání s veřejností Karlovarského kraje na téma "Bezpečnost a jakost výrobků a služeb". Setkání se koná v pátek 14. října v zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje, účast je zdarma.
1 - 10 Next