Archív krajských listů

Výstavba krajské knihovny se blíží do cíle

Krajská knihovna
Nově rekonstruovaný objekt bývalé vojenské jídelny v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje si dva týdny před dokončením stavby prohlédli zástupci kraje, města i krajské knihovny. V budově, která se stane multifunkčním informačním centrem regionu, probíhají v současné době úpravy interiérů a rozmístění nábytku. Termín dokončení je stanoven na 31. srpna 2005.

Nejstarší listiny na našem území byly vystaveny v klášteře premonstrátů v Teplé

Klášter Teplá
Ve dnech 18. - 21. srpna jsou v prostorách kláštera premonstrátů v Teplé vystaveny originály nejstarších písemností, mezi něž patří například Hroznatova závěť z roku 1197. Jde o nejstarší dochovanou listinu v naší zemi, která byla vydána soukromou osobou.

Zahájena rekonstrukce silnice z Údolí do Horního Slavkova

Slavnostní zahájení stavby
Ve středu 10. srpna 2005 byla slavnostně zahájena rekonstrukce silnice vedoucí podél vodního toku Stoka v délce 5,7 km. Celkové předpokládané náklady stavby převyšují 150 milionů korun a oprava by měla skončit na začátku léta 2007. Zadavatelem je Karlovarský kraj a zhotovitelem firma Strabag, a.s.

Veteran Rallye poprvé odstartována před budovou Krajského úřadu

Karlovarská Veteran Rallye
Před budovou Krajského úřadu Karlovarského kraje byla v sobotu 6. srpna odstartována mezinárodní Karlovarská veteran rallye. Parkoviště před hejtmanstvím se tak na několik hodin proměnilo ve stanoviště více než stovky nablýskaných veteránů.

Karlovarský kraj poskytne příspěvky na drobné vodohospodářské akce i v příštím roce

Karlovarský kraj upozorňuje investory, že také v roce 2006 bude poskytovat příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce. Příjem žádostí bude ukončen 28. února 2006. Pravidla, včetně formuláře žádosti, jsou k dispozici na webových stránkách Karlovarského kraje.

Vyhlášení soutěže o Ceny Sdružení českých spotřebitelů pro rok 2005 v Karlovarském kraji

Odborná komise pro ochranu spotřebitele v Karlovarském kraji opět vyhlašuje soutěž Spokojený zákazník Karlovarského kraje pro rok 2005, které se mohou zúčastnit subjekty ze všech oborů podnikání v našem regionu. Cena se uděluje na dva roky a je prestižním oceněním živnostníka, malé, střední či velké firmy s právem užívat ocenění "Spokojený zákazník". Podávat návrhy na ohodnocení mohou občané do 30. září 2005.

Více než 10 miliony korun podpoří Karlovarský kraj hospodaření v lesích

Radní KK Luboš Orálek
Karlovarský kraj vyčlenil ze svého rozpočtu pro rok 2005 částku ve výši 10 milionů 506 tisíc korun, kterou podpoří lesní hospodářství na území Karlovarského kraje. Jde o tzv. nenárokové platby. Rada kraje schválila na svém červnovém zasedání pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích. Tato pravidla, poučení, formuláře i termíny jsou k dispozici pod odkazem Dotace KK.

Situace v Karlovarském kraji po větrné smršti

Následky páteční kalamity u Šindelové na Sokolovsku
Poškozená svodidla, dopravní značky, zábradlí i směrové sloupky - takové jsou škody na komunikacích Karlovarského kraje po páteční větrné smršti. Jejich oprava si podle předběžných odhadů vyžádá milionové náklady.

Přírodní katastrofu a prožitky dívek ze Srí Lanky odhaluje výstava obrázku ve vestibulu hejtmanství

Tsunami...Help!
Tsunami...Help! je název putovní výstavy dětských prací, které zaplnily vestibul Krajského úřadu Karlovarského kraje. V době od 1. do 31. srpna 2005 si zájemci mohou prohlédnout dvě desítky obrázků žákyň dívčí školy ze Srí Lanky, z oblasti postižené v prosinci roku 2004 zemětřesením a ničivou vlnou Tsunami. Obrázky dokládají osobní prožitky a traumata dětí z prožité pohromy.