Archív krajských listů

Rekonstrukcí nádraží v kraji se ujmou Italové

Karlovarské nádraží po plánované rekonstrukci
Modernizace nádraží v Karlových Varech a Mariánských Lázních proběhne ve spolupráci Českých drah, a.s. s italskou společností GrandiStazioni. Nádraží ve Františkových Lázních a v Sokolově budou rekonstruována ve spolupráci s partnery, kteří vzejdou z výběrových řízení, vyhlášených Českými drahami, a.s. Připravované změny jsou samozřejmě podporovány i ze strany Karlovarského kraje.

Významnému malíři Petru Strnadovi popřál i hejtman Josef Pavel

Hejtman gratuluje známému výtvarníkovi
V letošním roce oslavil karlovarský malíř a výtvarník Petr Strnad sedmdesát let. Hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel mu k této příležitosti věnoval pamětní list a příspěvek ve výši 15 tisíc korun na vydání katalogu jeho výstavy obrazů. Tou známý malíř ozdobí své jubileum na podzim tohoto roku.

Poptávkové řízení na zajištění dopravní obslužnosti na železniční trati vedoucí z Karlových Varů do Mariánských Lázní

1. náměstek hejtmana KK Jan Zborník
Rada Karlovarského kraje na svém jednání dne 21. července 2005 schválila vypsání poptávkového řízení na zajištění železniční dopravní obslužnosti na trati č. 149 Karlovy Vary - Mariánské Lázně a zpět na období 2006 až 2010. Tento krok potvrzuje záměr Karlovarského kraje vytvořit takový systém, ve kterém páteří veřejné dopravy bude železnice a autobusová linková osobní doprava bude na železniční navazovat. Dojezdová doba na této konkrétní trati by se tak měla podstatně zkrátit.

Informace o výstavbě nové krajské knihovny

Krajská knihovna
Do prosince by mělo být dokončeno stěhování knižního fondu Krajské knihovny Karlovy Vary, která bude nově sídlit v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje, v rekonstruovaném objektu bývalé vojenské knihovny v Karlových Varech - Dvorech. Rekonstrukce objektu má být hotova do konce srpna.

Další finanční dar od společnosti SLOT Game, a.s. - tentokrát Krajské knihovně

Předání šeku krajské knihovně
Krajská knihovna Karlovy Vary obdržela dne 15. července finanční dar ve výši 50 tisíc korun. Dárcem je společnost SLOT Game, a.s. Šek převzala z rukou zástupkyně společnosti Markéty Azemovičové ředitelka krajské knihovny Eva Žáková.

Žádosti o peníze na protidrogové programy vyřizuje Úřad vlády ČR

Stejně jako v minulých letech, vypisuje i letos Rada vlády pro koordinaci protidrogové programy nestátních neziskových organizací. Zatímco ještě vloni mohly mohli organizace posílat žádosti o příspěvky na krajský úřad, od letošěního roku je nutné směrovat žádosti přímo na Úřad vlády České republiky. Jde o žádosti o dotace na rok 2006.

Nový obchvat Ostrova slouží řidičům o dva měsíce dříve

Obchvat Ostrova
Ministr dopravy Milan Šimonovský a hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel slavnostně přestřihli pásku přes silniční obchvat Ostrova. K otevření došlo 11. července 2005, což je o více než dva měsíce dříve oproti plánovanému termínu.

Ministerstvo pomůže obcím s vybudováním kanalizace a úpravny vody

Radní Orálek
Ministerstvo zemědělství ČR poskytne bezúročné půjčky a dotace na investiční akce v oblasti vodovodů a kanalizací pro tři obce v Karlovarském kraji. Pomoc slíbili zástupci ministerstva při jednání s Lubošek Orálkem, radním Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí.

Kraj vyhlásí jednací řízení na provozování železničních tratí

Vlak
Jedná se o devět železničních tratí v regionu. Ty jsou zařazeny do systému základní dopravní obslužnosti. Smlouvy mezi krajem a subjekty, které na nich nyní dopravu zajišťují končí letos 31. prosince. Karlovarský kraj proto v nejbližší době obešle všechny společnosti s licencí na provoz železniční osobní dopravy.  O uzavření smlouvy s Karlovarským krajem se mohou ucházet do 25. července.

Nové kardiocentrum v karlovarské nemocnici pomůže pacientům s chorobami srdce

kardiocentrum
Po čtyřleté přípravě bylo 1. července 2005 slavnostně otevřeno nové pracoviště Nemocnice Karlovy Vary, spol. s.r.o. - oddělení intervenční kardiologie. Díky novému zařízení nebudou muset nemocní pacienti dojíždět za odborným vyšetřením srdce do Plzně a Prahy.
1 - 10 Next