Archív krajských listů

Nestátní neziskové organizace, pracující v sociální oblasti mohou do 15. dubna 2005 požádat kraj o příspěvek z rozpočtu

O příspěvek z rozpočtu mohou žádat občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické i fyzické osoby s živnostenským oprávněním. Podmínkou je poskytování sociálních služeb na území Karlovarského kraje. Jedná se například o podporu sociální práce v romských komunitách, o poskytování sociálních služeb v oblasti prevence kriminality nebo o podporu protidrogových center.

Podle STEM většina lidí důvěřuje svému krajskému úřadu

Krajský úřad Karlovarského kraje
Agentura STEM provedla v únoru 2005 výzkum, ve kterém zjišťovala důvěryhodnost vybranných institucí výkonné moci v České republice. A to krajských úřadů, místních úřadů a členů naší vlády. Většina občanů důvěřuje svým krajským a místním úřadům, zatímco členům vlády celých 70 procent veřejnosti nedůvěřuje.

Karlovarský kraj vyhlásil již počtvrté nejlepší sportovce kraje

Sportovní legenda KK Jiřina Boušková
Hejtman Josef Pavel udělil v úterý 22. března v Imperialu cenu pro nejlepšího sportovce Karlovarského kraje za rok 2004 stříbrné olympioničce Lence Hykové. Sportovní legendou byla vyhlášena 87-letá Jiřina Boušková, zasloužilá cvičitelka sokolské všestrannosti a sportovní gymnastiky.

Vodní záchranáři dostali 100 000,- na nový člun

Předání šeku vodním záchranářům
Hejtman Josef Pavel a zástupkyně společnosti SLOT Game, a.s. Markéta Azemovičová předali vodním záchranářům šek na 100 000,- Kč.

Záplavová území v Karlovarském kraji byla rozšířena o pět toků

Hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel
Povodňová komise kraje se schází v případě ohrožení území regionu, zejména při vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity. V těchto dnech nemá Krajský úřad z Povodí Ohře hlášenou žádnou takovou situaci.

Výsledky krajského kola soutěže o nejlepší webové stránky měst a obcí

Zlatý erb 2005
Hejtman Josef Pavel a zástupce sdružení Zlatý erb Jan Savický předali 18. března diplomy a ceny za přední umístění v krajském kole soutěže Zlatý erb. Vítězové sedmého ročníku soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí postupují do celostátního finále.

Studenti gymnázií mohou vyhrát zájezd do Evropského parlamentu v Bruselu

Studenti gymnázií mohou vyhrát zájezd do Evropského parlamentu v Bruselu
Poslanci Evropského parlamentu Libor Rouček a Richard Flabr přijeli do Karlových Varů, aby vyhlásili zahájení soutěže pro studenty gymnázií v Karlovarském kraji.

Ruské lékařky projevily zájem o Karlovarský kraj

Ruské lékařky na KÚKK
Na půdě Krajského úřadu Karlovarského kraje proběhlo v pondělí 14. 3. setkání lékařek z ruského Státního lékařského institutu se zástupci Karlovarského kraje. Jednalo se o specialistky ze všech zdravotnických oborů.

Hejtmani Karlovarského a Středočeského kraje jednali o podpoře výstavby rychlostní silnice R6

Setkání hejtmanů Středočeského a Karlovarského kraje
Ve středu 9. března 2005 se na Krajském úřadě Karlovarského kraje sešli hejtmani Karlovarského a Středočeského kraje, aby jednali o postupu přípravných prací a výstavby rychlostní silnice R6.

Příležitost pro mladé české absolventy VŠ - praxe v Německém spolkovém sněmu

Ilustrační foto
Velvyslanec Spolkové republiky Německo v ČR Michael Libal nabízí českým absolventům vysokých škol možnost zúčastnit se programu praxe v Německém spolkovém sněmu od 1. března do 31. července 2006.
1 - 10 Next