Úvodní strana > Krajské listy > Mosty v Kynšperku se dočkaly rekonstrukce

 Mosty v Kynšperku se dočkaly rekonstrukce

Mosty Kynšperk
Dva na sebe navazující zrekonstruované mosty v úseku Kynšperk směr Pochlovice - Třebeň byly předány do užívání 30. srpna 2006. Projekt rekonstrukce mostů přes řeku Ohři v Kynšperku nad Ohří byl úspěšně připraven k realizaci v rámci Společného regionálního operačního programu. Na financování akce se tedy bude podílet Evropská unie ve výši 75 % uznatelných nákladů projektu.


mosty KynšperkNa obou mostech byly odbourány všechny konstrukční vrstvy až na nosnou konstrukci, provedla se spřahující deska, nová hydroizolace a nové vozovkové vrstvy. Součástí rekonstrukce je dále řešení odvodnění mostu, sanace betonových ploch spodní stavby, nové železobetonové římsy se zábradlím a s novými chodníky. V rámci zřízení chodníku mezi oběma mosty došlo k výstavbě gabionové opěrné zdi. Chodník mezi mosty za cca 485 tisíc korun financovalo město Kynšperk, které také jako samostatnou dodávku zajišťovalo úpravu veřejného osvětlení v prostoru obou mostů za zhruba  230 tisíc korun.

 
mosty KynšperkProjekt rekonstrukce mostů přes řeku Ohři v Kynšperku nad Ohří byl úspěšně připraven k realizaci v rámci Společného regionálního operačního programu. Na financování akce se tedy bude podílet Evropská unie ve výši 75 % uznatelných nákladů projektu. Ke snížení zadluženosti Karlovarského kraje, resp. Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, se v tomto roce podařilo vyjednat zálohové předfinancování dotace z Evropské unie z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ( úspora úroků z připraveného úvěru ).

Celkové předpokládané náklady stavby činí . Kč, z čehož je schválen příspěvek Evropské unie do výše 13.368 tis. Kč.


Na základě výsledku zadávacího řízení, které se uskutečnilo v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, byla vybrána jako nejvýhodnější zhotovitel firma SMP CZ a.s., Praha. Aby se minimalizovala dopravní omezení, probíhala rekonstrukce obou mostů probíhala společně v jedné etapě od 1. března do 30. srpna 2006
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 30.8.2006 0:00