Úvodní strana > Krajské listy > Sokolov hostil celorepublikovou konferenci „Sociální služby komunitně a kvalitně

 Sokolov hostil celorepublikovou konferenci „Sociální služby komunitně a kvalitně

Sokolov
Komunitní plánování je zaměřeno na seniory, lidi zdravotně postižené, matky s dětmi, osoby v krizové situaci a etnické menšiny.
Komunitní plánování bylo hlavním tématem dvoudenní konference, která se konala v sokolovském Parkhotelu ve dnech 26. – 27. října 2004.

Na první akci tohoto typu v Karlovarském kraji přijela více než stovka účastníků z celé České republiky. Konferenci zahájil starosta města Karel Jakobec a radní Karlovarského kraje Ellen Volavková.
„Díky komunitnímu plánování se nám podaří zajistit takové služby, jaké občané žádají a jaké potřebují,“ říká Ellen Volavková a připomíná: “Karlovarský kraj udělal v komunitním plánování 4 důležité kroky: v loňském roce došlo k proškolení obcí, uskutečnily se dvě konference, kraj vydal přehled poskytovatelů sociálních služeb v KK (postupně jej vydávají i samotné obce – K.Vary, Sokolov, Chodov). Bylo započato se zaváděním standardů sociálních služeb v zařízeních kraje.“
V letošním roce proběhla anketa s otázkou „Jaké služby občané v KK potřebují?“ a poté analýza závěrečných zpráv z procesu sebehodnocení a konzultací v zařízeních soc. služeb, jejichž zřizovatelem je Karlovarský kraj. V současné době se zpracovává analýza toho, co již bylo v komunitním plánování a standardech kvality sociálních služeb učiněno. Na obcích probíhají konzultace k tvorbě prvních verzí komunitních plánů obcí. Kraj požádal o poskytnutí grantu z PHARE 2003 RLZ opatření 2.1 (Integrace skupin obyvatelstva ohrožených soc. vyloučením) .
Součástí první dvoudenní akce tohoto typu v Karlovarském kraji byl i workshop, kde si účastníci vyměňovali zkušenosti s komunitním plánováním.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 28.10.2004 0:00