Úvodní strana > Krajské listy > Stavba centrálního příjmu v chebské nemocnici zahájena

 Stavba centrálního příjmu v chebské nemocnici zahájena

Zahajeni stavby
Centrální příjem bude umístěn v přízemních prostorách hlavní budovy, která je nejstarší v areálu nemocnice. Pacientům začne sloužit začne od července příštího roku, ve stejnou dobu bude otevřena multioborová JIP se 12 lůžky. Centrální příjem soustředí ambulance, které jsou nyní rozmístěny na několika místech v objektu. Celkové náklady dosáhnou asi 72 milionu korun.

„Zhruba 76 procent z těchto nákladů bude financovat Karlovarský kraj, 23,6 procenta je dotace na přístroje z fondů Evropské unie,“ uvedl hejtman Josef Pavel. Renovována bude také část pokojů v nemocnici. Budou vybaveny 108 novými lůžky se zesílenou hrazdou, matracemi proti proleženinám a postranicemi. Vyšší komfort pacientům zajistí i stejný počet nových jídelních stolků. Zařízení za tři miliony korun pořídilo pro nemocnici město Cheb.

Nemocnice v Chebu letos slaví stoleté výročí svého vzniku. Její stavba byla zahájena 26. 7. 1908. Pro nemocnici byl vyčleněn pozemek o ploše 2,4 hektarů. Vlastní stavba zaujímala plochu 30.135 m2. Hlavní budova byla koncipována jako moderní funkční monoblok spojený koridorem s hospodářskou budovou, s prádelnou, kuchyní, šijovnou a tzv. klauzurou pro ubytování sester a lékařů. Zvlášť byly umístěny budovy infekčních chorob, márnice a kotelna.

V roce 1910 byla stavba dokončena, zkolaudována a po přenesení práva veřejnosti z původní nemocnice 8. 8. 1910 oficiálně otevřena. Zpočátku byla kapacita 350 lůžek na šesti odborných odděleních: interna, chirurgie, kožní a pohlavní choroby, oční, ušní a infekční. Od května roku 1945 byla nemocnice řízena Místní správní komisí. Přicházejí první čeští lékaři a ostatní personál a zvětšuje se kapacita na 603 lůžka.

V roce 1948 je založen Ústav národního zdraví, pod který postupně přecházejí všechna zdravotnická zařízení, tedy i nemocnice. V roce 1958 se otevírá onkologické oddělení a jsou vybudovány ozařovny. V témže roce zahajuje provoz patologicko-anatomické oddělení. V letech 1968-71 dochází ke generální rekonstrukci hlavní budovy nemocnice nákladem dvacet milionů korun. Je přistavěno jedno patro a vybudovány čtyři nové operační sály, kromě dvou chirurgických také pro oční a ORL oddělení. Nově jsou otevřena oddělení nervové, oční a anesteziologicko-resuscitační. Celková kapacita tak dosahuje 640 lůžek.

V roce 1989 bylo uzavřeno plicní oddělení na Zlatém vrchu z důvodu generální opravy, oddělení však již nebylo otevřeno. V roce 1992 dochází k tzv. delimitaci Okresního ústavu národního zdraví (OÚNZ) a nemocnice v Chebu se opět stává samostatným subjektem (Okresní nemocnicí), jejímž zřizovatelem je Okresní úřad v Chebu. Postupně dochází k výrazné redukci lůžkové kapacity.

V roce 2004 se Okresní nemocnice stává společností s ručením omezeným a to až do roku 2006. V roce 2006 vzniká sloučením nemocnic v Karlových Varech, Sokolově a Chebu akciová společnost Karlovarská krajská nemocnice.

Karlovarský kraj, který je vlastníkem KKN, a.s. chce v příštích letech vynaložit na modernizaci všech tří nemocnic několik stovek milionů korun. Po Chebu tak budou nové centrální příjmy rovněž v Sokolově a v Karlových Varech. Tady ho doplní ještě velké oddělení akutního příjmu, takzvané emergency. "Udržení tří nemocnic je prioritou kvůli zachování dostupnosti zdravotní péče. Některé návrhy, aby se místo toho postavila nová centrální nemocnice, nepovažujeme za reálné," uzavřel hejtman Josef Pavel.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 28.7.2008 0:00