Úvodní strana > Krajské listy > Policisté představili nový projekt

 Policisté představili nový projekt

Konference policistů
Prezentace projektu community policing a zkušenosti s touto metodou v pilotních městech - to byla hlavní témata konference k projektu Podpora a posílení prevence a metody community policing v práci Policie České republiky.

Význam akce, která se konala 26. března v prostorách Krajské knihovny, podtrhl svou přítomností i hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel. „Je dobré, že se policie vrací do ulic,“ uvedl ve svém projevu Josef Pavel.

Konference policistů

Cíle projektu nastínil přítomným ředitel Policie ČR správy Západočeského kraje Plzeň Antonín Moltaš, který zdůraznil nejen úlohu policie při ochraně života, zdraví a majetku, ale také nutnost posílit komunikaci policie s veřejností.Metoda Community Policing spočívá v rozdělení měst a obcí na okrsky, které by měli na starost konkrétní policisté spolupracující v přímém kontaktu s lidmi. Lidé by také dostávali vizitky s fotografií a jménem „svého“ policisty, aby věděli, na koho se v případě potřeby mohou obrátit. Dále by se měla posílit spolupráce se starosty, školami i představiteli soukromých subjektů.

Své zkušenosti se zaváděním projektu CP prezentovali na konferenci i zástupci z pilotního místa projektu - Mariánských Lázní, kde si město rozdělili na části, v nichž se střídají ti samí policisté. K realizaci projektu přistoupili také v Sokolově pod heslem Poznej svého policistu, v Mariánských Lázních a Bílovci.

Potřeby veřejnosti v metodě community policing definoval na konferenci zástupce nevládní organizace Otevřená společnost, o.p.s., Michal Tošovský, který zdůraznil, že veřejnost je v tomto projektu rovnoprávným partnerem policie a měla by přijímat díl odpovědnosti za dění v obcích. Projekt community policing není časově ohraničený a v naší zemi se zatím realizuje v 16 pilotních místech.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 27.3.2007 0:00