Úvodní strana > Krajské listy > Nový zákon o sociálních službách představen na Krajském úřadě

 Nový zákon o sociálních službách představen na Krajském úřadě

Zastupitelský sál KÚ KK
Na Krajském úřadě Karlovarského kraje proběhl ve středu 26. října seminář o novém zákoně o sociálních službách. Seminář organizovala ve spolupráci s Karlovarským krajem Národní rada zdravotně postižených ČR a byl určen zastupitelům kraje a obcí, pracovníků, krajských a obecních úřadů, zástupcům poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb a široké veřejnosti.

V rámci informační kampaně k připravovanému zákonu, který má platit od července roku 2007, vedli seminář předseda Národní rady zdravotně postižených ČR a místopředseda Vládního výboru pro zdravotně postižené občany Václav Krása a ředitel legislativního odboru Národní rady zdravotně postižených ČR Jan Hutař. V průběhu semináře přednášející představili hlavní změny v systému poskytování sociálních služeb. Stěžejními tématy byly např. příspěvek na péči, posuzování stupně závislosti klientů, druhy sociálních služeb, dohody o poskytování služby, inspekce kvality atd. Změny v zákoně by měly především přinést změny v oblastech, které dodnes nebyly v zákoně upraveny a sekundárním efektem bude vznik nových pracovních příležitostí – přibližně 10 000 v celé ČR.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 26.10.2005 0:00