Úvodní strana > Krajské listy > Kroniku roku mají v Karlových Varech

 Kroniku roku mají v Karlových Varech

Kronika roku
Na 5. krajském semináři kronikářů obcí Karlovarského kraje byly slavnostně vyhlášeny výsledky letošního 2. ročníku soutěže Kronika roku.

Kronika rokuTitul pro svou kroniku získal karlovarský kronikář Květoslav Kroča. Kromě diplomu dostal za 1. místo odměnu ve výši 5 tisíc korun. Jako druhá nejlepší s prémií 3 tisíce korun byla vyhodnocena kronika města Chebu, kterou vede dosavadní vítěz soutěže Jindřich Turek. Třetí místo a 2 tisíce korun patří kronice obce Dasnice psané Radkou Popovičovou.  Vítěze soutěže přišla pozdravit  nová krajská radní pro oblast kultury Eva Valjentová:„Těší mě, že se mohu setkat s lidmi, kteří dělají tuto záslužnou práci, neboť kroniky jako důležité dokumenty po nás zůstanou nastupujícím generacím.“

Kronika rokuKronikář  Květoslav Kroča vede karlovarskou kroniku od ledna 2004. Převzal ji po tragicky zesnulém historikovi a dlouholetém karlovarském kronikáři Vladislavu Jáchymovském. Kronika členěná do tématických kapitol a podstatí obsahuje kromě textové části i složky s fotografiemi, obálky s negativy, záznamy na CD a dokumentaci v podobě plakátů, pozvánek, vzorků regionálního tisku a publikací. Květoslav Kroča je také mimo jiné autorem knihy  Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary: kronika 1946 - 2001, kterou každoročně aktualizuje.

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 25.11.2008 0:00