Úvodní strana > Krajské listy > Kraj zamýšlí vybudovat univerzitní kampus

 Kraj zamýšlí vybudovat univerzitní kampus

Univerzitni kampus
Projekt univerzitního kampusu, který vychází ze strategie rozvoje lidských zdrojů a posílení konkurenceschopnosti Karlovarského kraje, by měl v budoucnu vyřešit problém vysokých škol, které v regionu obtížně hledají další prostory pro studenty a výuku.

 „Pro vysoké školy je u nás v tuto chvíli zajištění distančního studia velmi složité, jedna z nich bude dokonce své semináře pořádat v zastupitelském sále krajského úřadu,“ uvedl náměstek hejtmana Jan Zborník s tím, že nastal čas zabývat se vytvořením materiálně – technických podmínek pro další rozvoj vysokého školství v kraji.

Vedení kraje proto nechá zpracovat objemovou studii, jež popíše, jakou kapacitu by měl univerzitní kampus mít, stanoví alternativy možného umístění budovy a také předpokládanou výši investic. Práce týkající se projektového záměru by měly postupovat rychle, o konkrétní realizaci bude rozhodovat nové zastupitelstvo, které vzejde z říjnových krajských voleb.

Na výukovou část bude kraj jen obtížně získávat finance z evropských fondů.„„Uvažujeme také o možnosti výstavby objektu ve spolupráci se soukromou sférou,“upřesnil náměstek. Prvním vlastníkem kampusu by měl být kraj. Ten jej nabídne školám k provozování nejen distančního, ale v případě zájmu i denního studia. Projekt by mohl podnítit rovněž založení samostatné veřejné vysoké školy v regionu.Výstavby kampusu přijde na několik desítek milionů korun. „Nechceme postavit nějaké bombastické dílo, po kterém nebude potom poptávka, chceme stavět modulově, podle aktuálních potřeb,“ uvedl Zborník.

V současnosti funguje v kraji deset vysokoškolských pracovišť. Dvě z nich, Vysoká škola manažerské ekonomiky a informatiky a Univerzita Jana Amose Komenského Praha zahájily svou činnost v regionu letos na jaře a první studenty přivítají od nového školního roku.

 

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 25.7.2008 0:00