Úvodní strana > Krajské listy > Projekt Krajinná výstava bez hranic vystaven v prostorách KÚ

 Projekt Krajinná výstava bez hranic vystaven v prostorách KÚ

Vernisáž výstavy
Do 23. února 2006 bude ve vestibulu Krajského úřadu Karlovarského kraje vystavený unikátní projekt "Krajinná výstava bez hranic Cheb - Marktredwitz 2006". Projekt přijeli na hejtmanství představit veřejnosti zástupci chebské radnice v čele se starostou Janem Svobodou a uvolněným zastupitelem města Cheb pro krajinnou výstavu Michalem Pospíšilem, vernisáž zahájil náměstek hejtmana Karlovarského kraje Jiří Behenský.

Krajinná výstava bez hranic je projekt navazující na dlouholetou tradici zahradních výstav v Německu. Jedná se vlastně o renovaci části města, o vznik klidové zóny, likvidaci ekologických zátěží. Tento odvážný projekt má samozřejmě podporu ze strany Karlovarského kraje, rádi podpoříme podobné přeshraniční projekty, které poslouží k rozvoji v oblasti kultury, turistiky a cestovního ruchu v Karlovarském kraji,“ řekl náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro oblast cestovního ruchu Jiří Behenský.

Po výstavě zmizí část „mobilních“ exponátů, ale nová zeleň, cesty a další infrastruktura, sportoviště a některá umělecká díla zůstanou zachována a budou sloužit občanům města i turistům. Výstava má jasně určený termín – 24. května až 24. září 2006.

Chebský zastupitel Michal Pospíšil

Součástí Krajinné výstavy bude přehlídka  nejrůznějších květinových záhonů, typizovaných zahrádek vybraných evropských států, ukázky umění landArtu, prezentace ekologického zemědělství, halová show ve fóliovníku, která zahrne pět po sobě jdoucích expozic. Bohatý kulturní program, který poběží celé čtyři měsíce a kromě pondělků shlédneme denně množství koncertů, divadelních představení, fotografických výstav, workshopů, vystoupení škol a sportovních klání. Je předpokládaná též účast odborných firem a uměleckých těles z našich partnerských měst.

V SRN jsou pořádány dva typy výstav. Prvním z nich je tzv. „malá“ výstava, trvající 6-10 týdnů, je orientována spíše na menší celky a má charakter zahrádkářské výstavy. Druhým typem je „velká“ krajinná výstava, organizovaná od jara do podzimu, koná se jednou za čtyři roky ve vybraném bavorském městě. Během ní jsou návštěvníkům představovány městské parky, revitalizovaná území, památky, opravená zákoutí a okrasné plochy větších rozměrů, které se mění během jednotlivých vegetačních období v roce. Akce je doprovázena bohatým kulturním a společenským programem. Pro rok 2006 získalo pořadatelství město Marktredwitz mimo jiné také proto, že nabídlo poprvé v historii uspořádání zrcadlové přeshraniční výstavy. Partnerem se stal blízký Cheb. Obě města pojí úzké historické i současné vazby, obě se potýkají s podobnými problémy např. v oblasti vytvoření podmínek pro odpočinek obyvatel, odstranění škod na životním prostředí atd.

Krajinná výstava napomůže k posílení vztahů v oblasti kultury, zájmu o společnou historii regionu, v zintenzivnění přeshraničního spolkového života i v posílení konkrétních osobních vztahů.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 25.1.2006 0:00