Úvodní strana > Krajské listy > Karlovarský kraj plánuje přeshraniční spojení mezi městy Hranice a Ebmath

 Karlovarský kraj plánuje přeshraniční spojení mezi městy Hranice a Ebmath

znak kraje
Po přistoupení České republiky k Schengenským dohodám bude možné překračovat státní hranice i mimo existující celní hraniční přechody. Jedním z plánovaných budoucích silničních přeshraničních spojení je i komunikace mezi městy Hranice – Ebmath.

Projekt počítá s výstavbou obchvatu města Hranice. Jedná se o novostavbu pozemní komunikace třídy S 7,5 (šířka  vozovky 7,5 m) o celkové délce 4,5 km, jejíž součástí jsou podle současného návrhu čtyři přemostění – tři z nich přes stávající komunikace, čtvrté přes železniční trať. V současné době probíhá posuzování vlivů na životní prostředí a připravuje se dokumentace pro územní rozhodnutí.

Náklady stavby jsou odhadovány na zhruba 250 mil. Kč. Protože se jedná o projekt přeshraniční, kraj usiluje o získání finančních prostředků z programů Evropské unie. Pokud projekt získá podporu z programu Interreg III A, bude 75% nákladů hrazeno z tohoto programu.

Dokumentace pro územní rozhodnutí by měla být dokončena v září letošního roku. Stavět by se pak mohlo začít nejdříve na konci roku 2007. Výstavba nového přeshraničního spojení  potrvá asi dva roky.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 23.8.2006 0:00