Úvodní strana > Krajské listy > Seminář se zaměřil na dostupnost tabákových výrobků mladistvým

 Seminář se zaměřil na dostupnost tabákových výrobků mladistvým

Seminar
Aliance Zákon 18 uspořádala ve středu dne 23. 7. 2008 v Karlových Varech regionální seminář věnovaný problematice snadné dostupnosti tabákových výrobků pro mladistvé a dodržování zákona č. 379/2005 Sb. Jeho cílem bylo zjistit reálnou situaci v souvislosti s kontrolami a řešením případů prodeje tabáku mladistvým a způsoby a výší postihu v Karlovarském kraji. Záštitu nad ním převzal Lubomír Suk, poslanec Parlamentu ČR.

Seminář byl určen zástupcům městských policií z Karlovarského kraje, pověřeným pracovníkům Policie ČR, zástupcům městských a obecních úřadů, krajského úřadu a také poslancům a senátorům Parlamentu ČR.

Činnost Aliance Zákon 18 se zaměřuje na dodržování zákona č. 379/2005 Sb. a především pak na dodržování věkového limitu 18 let pro prodej tabákových výrobků. Již od uvedení zákona v platnost monitoruje aliance jeho účinnost v praxi. Provádí vlastní šetření pomocí kontrolních nákupů a ve spolupráci s agenturou STEM provedla rozsáhlé výzkumy mezi prodejci tabákových výrobků.

V letošním roce se kontrolní nákupy soustředily právě na Karlovarský kraj. Během nich navštívili v třetím červnovém týdnu mladistvě vyhlížející figuranti 130 prodejců tabákových výrobků s pokusem zakoupit si cigarety. Nejmenší úspěšnost zaznamenali figuranti v kioscích v malých městech Karlovarského kraje, celkově však v 65 procentech zjistili překračování zákona č. 379/2005 Sb.

Seminář Ačkoli Karlovarský kraj dopadl v celorepublikovém průměru lépe než ostatní kraje loni, zjištěný stav dokládá snadnou dostupnost tabákových výrobků pro mladistvé. „Dle dostupných údajů je drtivá většina prodejců informována o svých právech a povinnostech, avšak pouze polovina z nich je ochotna důsledně kontrolovat věk nakupujících,“ uvedl na semináři Jindřich Vaněk, tiskový  mluvčí Aliance Zákon 18. „Důsledkem jsou potom nejenom kouřící mladiství, ale také rezignace dalších prodejců tabáku, kteří nevidí v kontrolách věku nakupujících reálný význam,“ dodal Vaněk.

Jeho slova potvrdili hosté konference z řad městských strážníků a také Lubomír Suk, poslanec Parlamentu ČR. „Uvedený zákon umožňuje postihovat nezákonný prodej mladistvým vysokými pokutami. Dosavadní poznatky praxe však naznačují, že namísto příslušných ustanovení zákona 379/2005 Sb., je při zjištění prodeje tabákových výrobků mladistvým aplikován § 30 zákona o přestupcích (č. 200/1990 Sb.), který pamatuje na nezákonný prodej tabáku, výše sankcí je však podstatně nižší,“ řekl dále Suk. Dodal, že seminář je impulsem pro možné legislativní úpravy.

Cílem Aliance Zákon 18 je podpora dodržování věkového limitu 18 let pro prodej tabákových výrobků a zamezení jejich dostupnosti pro mladistvé. V minulosti organizovala Aliance Zákon 18 rozsáhlé informační a vzdělávací programy Paragraf 11/55 a Dokážu to? určené mladistvým a pedagogickým pracovníkům. Více se dočtete na http://www.aliance18.cz/

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 23.7.2008 0:00