Úvodní strana > Krajské listy > Hejtmani mimořádně jednali o zdravotnictví

 Hejtmani mimořádně jednali o zdravotnictví

Ilustrační foto
V pondělí 23. ledna 2006 se v budově Krajského úřadu Středočeského kraje uskutečnilo mimořádné zasedání Rady Asociace krajů, na kterém hejtmani jednali o poslaneckém návrhu zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a vydali své stanovisko.

Návrh tohoto zákona jim předal premiér Jiří Paroubek při společném jednání v Kramářově vile v pátek 13. ledna 2006.

Stanovisko Asociace krajů k návrhu zákona o veřejných neziskových lůžkových zdravotnických zařízeních:

Předložený návrh zákona pokládáme za protiústavní. Vytváří nerovnost různých forem vlastnictví a právní subjektivity před zákonem a nepřijatelným způsobem zasahuje do vlastnických práv krajů, obcí i soukromých vlastníků.

Konstatujeme, že vláda a předkladatelé zákona v současném boji za tento návrh nadřazují právní formu nemocnic nad řešení skutečných problémů.

Zákon je vyjádřením neopodstatněných snah Ministerstva zdravotnictví o centralizaci moci v systému poskytování zdravotní péče v ČR.

Pro zřizovatele, který se nepodvolí diktátu Ministerstva zdravotnictví (například krajská či obecní samospráva), znamená tento legislativní krok v podstatě likvidaci jejich zdravotnického zařízení.

Zákon ve skutečnosti destabilizuje zdravotní systém a znejišťuje pacienty i zaměstnance zejména těch zařízení, které nejsou uvedeny v příloze tohoto zákona jako nemocnice tvořící síť zdravotní péče.

Fakt, že jedna instituce bude rozhodovat o existenci nemocnice,  a to na základě subjektivního hodnocení, nikoli objektivních kritérií, povede k vytvoření nového korupčního prostředí v oblasti zdravotnictví.

Z těchto důvodů pokládáme za nesmyslné zasahovat do návrhu zákona dílčími pozměňovacími návrhy. Domníváme se ale, že forma neziskové nemocnice v českém právním řádu skutečně chybí.

Využijeme možnost legislativní iniciativy krajů a připravíme vlastní návrh zákona o neziskových nemocnicích a předložíme jej Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Tento nový zákon zaručí:

Rovnost zdravotnických zařízení a různých forem právní subjektivity před zákonem i v rámci systému zdravotnictví.

Naprostou transparentnost všech procesů v neziskových nemocnicích .
Veřejnou kontrolu fungování neziskových nemocnic jak v rovině ekonomické, tak v rovině poskytování péče.

Odpovědnost jednotlivců, institucí a organizací zastoupených v orgánech zdravotnického zařízení za jeho hospodaření a závazky.

Povinnost pro neziskové nemocnice hospodařit s přebytkem, který bude osvobozen od daně a který bude povinně investován do rozvoje zdravotnického zařízení.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 24.1.2006 0:00