Úvodní strana > Krajské listy > Diskuse o zdravotnictví je v USA nepřetržitá

 Diskuse o zdravotnictví je v USA nepřetržitá

Diskuse o zdravotnictví je v USA nepřetržitá
Hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel se 11. srpna vrátil do úřadu po třítýdenním pracovním pobytu v USA. Návštěvnické programy pro české zástupce ministerstev, parlamentu, senátu a krajů, které fungují už několik let, jsou na základě pozvání americké vlády financovány ministerstvem zahraničí USA v ČR.

"Náš pracovní program ve Spojených státech amerických se dotýkal především oblastí školství, vzdělávání, zdravotnictví, financování úrovní tamější samosprávy a vztahů federální správy se správou státní a městské úrovně. Seznamovali jsme se i s problematikou rozvoje území, neziskových organizací a soužití národnostních menšin," ilustruje Josef Pavel program návštěvy pěti českých hejtmanů za oceánem.

V USA, kde žije řada národů, národností a národnostních menšin, oceňuje hejtman velkou toleranci společnosti. To, jak zajišťuje všem stejnou měrou základní vzdělání a základní zdravotní péči.

"Podnětné bylo seznámení s nepřetržitou diskusí o zajišťování bezplatné standardní zdravotní péče a zdravotní péče s finanční spoluúčastí pacienta. Financování základní lékařské péče na slušné úrovni se neustále mění na základě finančních možností pružně se měnícího daňového systému. Diskuse o financování zdravotnictví musí proběhnout i u nás. V USA jsme viděli, že jsou o něco dál, že naše problémy už mají za sebou a že už některé problémy ve zdravotnictví dokáží předvídat. U nás se tomuto stavu zatím nejvíc blížíme ve sféře stomatologické zdravotní péče," říká hejtman.

V USA neznají podle hejtmana lékařskou službu první pomoci. K pacientům dojíždí záchranná služba, která pracuje s odborně proškoleným středním zdravotnickým personálem. Ten má za úkol pacienta stabilizovat a transportovat jej do nemocnice.

"Návštěva USA byla rozhodně zajímavá, podnětná a inspirativní. Při našich dalších rozhodováních máme díky novým poznatkům, o čem přemýšlet," uzavírá Josef Pavel.

Za stránku zodpovídá:
Datum vydání: 22.7.2003 0:00