Úvodní strana > Krajské listy > Karlovarský kraj hodlá spolupracovat se Saskem na záchraně perlorodky říční

 Karlovarský kraj hodlá spolupracovat se Saskem na záchraně perlorodky říční

Vodní tok
Karlovarský kraj usiluje o partnerství v projektu nazvaném „Přírodní a kulturní dědictví:  Živé nivy v česko-saském Vogtlandu“.  Tento projekt zpracovává saská strana v rámci Cíle 3 – Programu na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

Máme zájem do projektu vstoupit,  odbor životního prostředí už dlouhodobě spolupracuje na záchraně tohoto živočišného druhu s bavorskou stranou,“ uvedl radní kraje pro oblast životního prostředí Luboš Orálek. Projekt počítá s tím, že v nivách a samotných vodních tocích budou vytvořeny podmínky pro růst mladých perlorodek říčních, zároveň by měl řešit i základ pro rozvoj populace hnědáska chrastavcového v přirozeném prostředí.

Projekt by měl být realizován v česko – saském příhraničí v oblasti Ašského výběžku (Trojmezí), přírodní rezervaci Bystřina a evropsky významné lokalitě Bystřina – Lužní potok,“ dodává Luboš Orálek s tím, že na realizaci přeshraničního projektu se musí podílet minimálně jeden partner z každé země.

Projekt bude financován z dotačních prostředků EU. Z tohoto zdroje bude hrazeno až 95 % nákladů. Podíl kraje na 5 % nákladů bude hrazen z rozpočtu odboru ŽP a zemědělství a samotnou prací na projektu. „Vynaložené finanční prostředky budou kraji vráceny v eurech prostřednictvím Saské rozvojové banky. Podrobnosti budou upraveny Partnerskou smlouvou, na jejímž textu se účastníci projektu shodnou. Její návrh schválila Rada Karlovarského kraje“, uzavřel Luboš Orálek.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 21.2.2008 0:00