Úvodní strana > Krajské listy > Konference představila pozitivní vizi Karlovarského kraje

 Konference představila pozitivní vizi Karlovarského kraje

Karlovarská agentura rozvoje podnikání připravila ve spolupráci s Karlovarským krajem akci „Konference Budoucnost 2021“, která se věnovala aktuálnímu tématu, tedy transformaci regionu v důsledku postupného útlumu těžby hnědého uhlí a změnám, které v následujících letech nastanou v našem regionu. Hlavním úkolem bude přivést nová průmyslová odvětví, která pomohou zajistit další rozvoj regionu.  


Konference se konala v hybridním formátu. Úvodní slovo patřilo hejtmanovi Karlovarského kraje. Radní pro oblast regionálního rozvoje Patrik Pizinger vysvětlil pojem transformace a představil „kuchařku“ v podobě Plánu spravedlivé územní transformace. „Kraj také spustil nový webový portál, který obsahuje aktuální informace pro širokou veřejnost právě k tématu přeměny kraje. Web je interaktivní, do mapy regionu mohou sami občané přidávat vlastní nápady a náměty k tomu, co jim v kraji chybí, co by mohlo pomoci zlepšit život lidí v území,“ upozornil Patrik Pizinger.

Následoval Paul Baker z agentury Ecorys s představením pohledu agentury zastupující EU na možnosti našeho regionu. Radana Leistner Kratochvílová z Ministerstva životního prostředí představila přípravu Operačního programu Spravedlivá transformace a možnosti, jež by měly v kraji pomoci plánovanou transformaci úspěšně zvládnout. Vlastimil Argman seznámil posluchače s významem a perspektivou kaolinového, porcelánového a sklářského průmyslu a stavebních materiálů. Pavel Tomek představil plánované aktivity společnosti SUAS GROUPS založené na pěti klíčových rozvojových směrech společnosti. Dopolední blok uzavřel zástupce společnosti IRI Michal Hadlač, který přiblížil výstupy právě dokončované Územní studie pro Mikroregion Sokolov – východ.

Odpolední část byla věnována prezentacím nositelů potencionálních strategických projektů vybraných pro Operační program Spravedlivá transformace.
 
Konference Budoucnost 2021 svým obsahem ukázala návaznost na již existující Regionální inovační strategii. Přednášející měli možnost představit chystané aktivity a témata, která jsou pro náš region velmi důležitá a budou se jej týkat již ve velmi blízké budoucnosti. Přítomným v sále, ale účastníkům on-line přenosu, byla poskytnuta možnost zapojit se do diskuse a sdílet své návrhy a podněty. V odpolední části měli účastníci příležitost seznámit se s připravovanými strategickými projekty na území Karlovarského kraje a možnost se k nim vyjádřit.
 
„Je pro nás velmi důležité, aby se nejen veřejnost, ale i firmy a odborníci co nejvíce seznámili s možnostmi, které bude nabízet Operační program Spravedlivá transformace a s plánovanými záměry. Chystáme proto realizovat workshopy, jednání a také obdobné konference v následujících obdobích,“ doplnil radní pro oblast regionálního rozvoje Patrik Pizinger.

Za stránku zodpovídá: Jitka Čmoková
Datum vydání: 3.12.2021 13:55