Úvodní strana > Krajské listy > Odstup posilující dávky očkování se zkracuje na 6 měsíců

 Odstup posilující dávky očkování se zkracuje na 6 měsíců

Vakcína
Evropská léková agentura schválila posilující (3. dávku) vakcíny proti onemocnění Covid-19 nově s odstupem 6 měsíců od ukončeného očkování. Mění se tak původně schválený odstup 8 měsíců od ukončené vakcinace. Ministerstvo zdravotnictví ČR bude tento postup akceptovat s účinností od 18. října. 2021. Od tohoto termínu bude přicházet do mobilních telefonů sms zpráva s upozorněním všem naočkovaným lidem, kterým uplynulo 6 měsíců od podání druhé dávky vakcíny. I v Karlovarském kraji se lze v případě zájmu o přeočkování obrátit na praktické lékaře.


„Novinkou při přeočkování proti Covid-19 je skutečnost, že vakcína Comirnaty společnosti Pfizer  byla výrobcem upravena tak, aby ji praktiční lékaři mohli skladovat ve svých ordinacích. Výrazně se tak rozšiřují jejich možnosti poskytnout posilující dávku řadě svých dalších pacientů. V Karlovarském kraji se k přeočkování posilující dávkou přihlásilo 66 praktických lékařů ze 111. Proto je velmi vhodné, aby každý zájemce kontaktoval po obdržení sms zprávy s upozorněním
na uplynutí doby 6 měsíců od ukončené vakcinace svého praktika. Využít lze také samozřejmě očkovací místa v Karlovarském kraji,“ vysvětlila lékařská ředitelka Karlovarské krajské nemocnice a krajská koordinátorka očkování Dagmar Uhlíková. Ta také upřesnila, že v tomto týdnu začne vyjíždět mobilní očkovací tým Karlovarské krajské nemocnice do zařízení sociálních služeb, kde zahájí přeočkování posilující dávkou u klientů a zaměstnanců.

Zájemci by vždy měli pro přeočkování posilující dávkou vyčkat na doručení sms zprávy s upozorněním. Přehled očkovacích míst je k dispozici na krajské stránce k očkování.

Přeočkování posilující dávkou proti onemocnění Covid-19 je určeno všem očkovaným osobám, zatím od věku 18 let. Každému, kdo byl očkován a má 6 měsíců po očkování, přijde po 18. 10. 2021 na mobilní telefon sms s informací o možnosti přeočkování. V této sms bude uveden postup k získání posilující dávky, který odkáže zájemce v první řadě na praktického lékaře. Očkovacími látkami určenými k podání posilující dávky jsou pouze mRNA vakcíny – tedy Comirnaty (výrobce Pfizer) a vakcína Spikevax (výrobce Moderna). Obě vakcíny lze v případě nutnosti kombinovat. Vektorové vakcíny Vaxzevria (výrobce Astra Zeneca) a vakcína společnosti Janssen se rovněž přeočkovávají mRNA vakcínami (Comirnaty, Spikevax).


Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 13.10.2021 9:00