Úvodní strana > Krajské listy > Krajský úřad má zdravotnický přístroj na záchranu života

 Krajský úřad má zdravotnický přístroj na záchranu života

defibrilátor
Zaměstnancům a návštěvníkům krajského úřadu Karlovarského kraje při náhlém srdečním kolapsu pomůže přenosný defibrilátor.

Automatický externí defibrilátor (AED) se používá k léčbě osob, u nichž dojde k náhlé srdeční zástavě. Lze jej použít pouze u osob, které jsou v bezvědomí, nedýchají normálně a nemají známky krevního oběhu jako je normální dýchání, kašel a pohyb. Přístroj AED analyzuje srdeční rytmus a informuje obsluhu o tom, zda-li zachytil rytmus léčitelný elektrickým výbojem. V případě, že není zachycen srdeční rytmus léčitelný elektrickým výbojem, AED vede zachránce hlasovými pokyny k dalším záchranným krokům.


defibrilátor„Defibrilátor slouží k rychlé záchranné akci při ztrátě vědomí, souběžně s použitím přístroje probíhá volání rychlé záchranné služby. Režim používání defibrilátoru je velmi přísný, nelze jej například spouštět v rámci prezentace,“ říká ředitel krajského úřadu Roman Rokůsek. „K používání přístroje je proškoleno několik lidí, o jakémkoliv použití musí být sepsán protokol. Ten slouží pro národní sběr dat o náhlých srdečních zástavách a úspěšnosti jejich léčby,“ doplňuje ředitel Rokůsek. Náklady na pořízení přístroje činily 56.000 Kč.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 21.9.2006 0:00