Úvodní strana > Krajské listy > Studie cyklostezek v okolí Medardu je hotová

 Studie cyklostezek v okolí Medardu je hotová

Cyklostudie Medard
Cyklistům a turistům se tak nabízí příležitost navštívit místa, která se mají v příštích letech z vytěžené pouště změnit v rekreační oázu.

Na základě spolupráce Karlovarského kraje, Sokolovské uhelné a dotčených obcí, které se po napuštění jezera octnou téměř na jeho březích, totiž vznikla rozvojová studie cyklotras v oblasti. „Smyslem studie je zpřístupnit především cykloturistům rekultivované území Medardu tak, aby mohli z bezprostřední blízkosti sledovat napouštění jezera a přeměnu oblasti v rekreační areál,“ uvedl Tomáš Správka z Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje.

Studie navrhuje malý a velký okruh pro pohyb cyklistů a turistů v celkové délce zhruba okolo 40 kilometrů. Malý okruh by měl vést těsně po okraji jezera a do budoucna se počítá s tím, že díky kvalitnímu povrchu je  budou moci využít i bruslaři. Tento okruh v současnosti slouží coby obslužná komunikace a bude zpřístupněn až po roce 2015. Naopak z velké části už byl zpřístupněn velký okruh, jehož součástí jsou například Svatavská, Dasnická nebo Bukovanská trasa. Na velkém okruhu budou letos provedeny terénní úpravy, čímž se zajistí jeho úplná průjezdnost. „Okruh je záměrně  veden tak, aby lidé mohli zatápění jezera sledovat z vyšší perspektivy,“ vysvětlil Tomáš Správka. Součástí okruhu by měla být vyhlídková místa a síť deseti odpočívadel, na jejichž zbudování se budou podílet okolní obce.

MedardPrvní vyhlídku s názvem „MASák“ nechalo na trase velkého okruhu zhotovit město Habartov. Návštěvníci ji najdou  po levé straně silnice Svatava – Habartov na tzv.  Rádě, u vyhlídky je osazena informační tabule se studií budoucího jezera Medard a plánovanými atraktivitami v jeho okolí. V plánu je také zbudování Bukovanské vyhlídky východně od Bukovanského hřbitova, jižně od jezera. Na vrcholu Lítovské výsypky by měla vzniknout Lítovská vyhlídka, z níž bude výhled směrem na Medard v pozadí se Sokolovem a Slavkovským lesem. Na vyvýšeném zeměměřičském bodu, který byl zachován po celou dobu dolové činnosti v oblasti, by měla vzniknout vyhlídka Frausova hlava unikátní tím, že pod jejím vrcholkem je zachován výchoz sloje Antonín. Vzniklé stezky a trasy by měly být navíc ve dvou místech propojeny s páteřní cyklostezkou Ohře.

Během letošního roku budou pokračovat terénní úpravy na velkém okruhu a dílčí projektová příprava prací, které budou zajišťovat obce. Jedná se především o zpevnění cest, realizaci vyhlídek, stavbu turistických přístřešků a instalaci informačních panelů. „Kraj zajistí financování kompletní projektové dokumentace, výstavbu nové konstrukce Antonínského mostu nebo realizaci asfaltových povrchů,“ doplnil Tomáš Správka. Celá investice v rámci studie by se měla pohybovat okolo 47 milionů korun a počítá se, že by část projektu byla financována z Regionálního operačního programu. „Turisté i cyklisté se budou v rekultivovaném území pohybovat na vlastní nebezpečí a věříme, že jejich přítomnost v oblasti neovlivní stav a postup rekultivačních prací,“ uzavřel specialista Sokolovské uhelné Josef Štrudl.

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 21.7.2008 0:00