Úvodní strana > Krajské listy > Karlovarský kraj podpoří projekt výstavby výjezdové základny zdravotnické záchranné služby v Lubech

 Karlovarský kraj podpoří projekt výstavby výjezdové základny zdravotnické záchranné služby v Lubech

Karlovarský kraj schválil vypsání zakázky a realizaci projektu „Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Lubech“. Do konce příštího roku bude pokračovat projektová příprava, v lednu roku 2023 by pak měla začít samotná realizace.  


„Ve stávajícím zdravotním středisku v Lubech jsou dlouhodobě nevyhovující podmínky, proto jsme podpořili plán výstavby nové stabilní základny, která vznikne na jižním cípu města. Obhospodařovat bude nejen oblast kolem Lubů, ale také Nového Kostela a přilehlého okolí“, uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.          

Předpokládané náklady na výstavbu jsou ve výši 24 milionů korun, přičemž 20,4 milionu by měla pokrýt dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027.       

„Vybudováním nové výjezdové základny dojde k posílení systému ochrany obyvatel, který bude směřovat ke zrychlení a zefektivnění pomoci, jíž zdravotnická záchranná služba obyvatelům Karlovarského kraje poskytuje. V rozpočtu projektu se počítá také s pořízení materiálně-technického vybavení, které bude sloužit záchranářům při jejich nelehké práci. V neposlední řadě pak nová základna přinese odpovídající zázemí pro pracovníky záchranné služby, což považujeme také za velmi důležité,“ doplnil hejtman Petr Kulhánek.             

V současné době probíhají předprojektové přípravy. Realizace výstavby je naplánována začátek roku 2023 a veškeré práce na výstavbě nové výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje by měly být ukončeny v prosinci roku 2024.


Za stránku zodpovídá: Jitka Čmoková
Datum vydání: 29.6.2021 13:15