Úvodní strana > Krajské listy > Karlovarský kraj poskytne dotace na obnovu kulturních památek

 Karlovarský kraj poskytne dotace na obnovu kulturních památek

Karlovarský kraj vyčlenil ze svého rozpočtu částku ve výši 12,5 milionu korun, která bude rozdělena mezi žadatele o dotace z Programu na obnovu kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2021. Půl milionu korun bylo k dotačnímu programu přiděleno z přebytku hospodaření za minulý rok.       


„Velmi dobře víme, že v Karlovarském kraji se nachází mnoho památkově hodnotných staveb, které by si zasloužily finanční podporu na rekonstrukci a opětovné probuzení k životu. O tom svědčí také počet 147 posuzovaných žádostí s finančními nároky na více než 46 milionů korun. Vzhledem k alokované částce jsme nemohli uspokojit všechny žadatele, 22 žádostí jsme proto zařadili do zásobníku, ze kterého budou vybírány projekty v případě, že dojde k vrácení poskytnuté dotace,“ uvedla radní pro oblast kultury a památkové péče Oľga Haláková.

Do zásobníku žádostí byly zařazeny projekty na záchranu objektů vyšší památkové hodnoty, které jsou též v havarijním stavu, a také projekty, jež je možné realizovat i ve druhé polovině roku. O zařazení do zásobníku budou žadatelé informováni.     
 
V letošním roce se Karlovarský kraj rozhodl přednostně podpořit záchranu objektů a movitých věcí, které jsou v havarijním stavu a hrozí u nich poškození nebo ztráta památkových hodnot. Dotace je určena například také k záchraně ojedinělých památek v rámci kraje, k záchraně a obnově objektů a památek, jež jsou atraktivní z hlediska cestovního ruchu nebo se nacházejí na územích zapsaných či nominovaných k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO.         

Získanou dotaci je možné využít nejen na realizaci záchrany či obnovy objektů či movitých věcí, ale také na projektovou přípravu včetně provedení nezbytných průzkumů, což například neumožnují dotační programy ministerstva kultury určené na obnovu památek.

Poskytnutí dotace bylo navrženo u 43 projektů. Rada kraje rozhodla o udělení dotací 10 žadatelům v celkové výši 985 tisíc korun, o zbylých finančních prostředcích bude ještě rozhodovat Zastupitelstvo Karlovarského kraje na svém zasedání dne 24. 5. 2021.      
              


Za stránku zodpovídá: Jitka Čmoková
Datum vydání: 24.5.2021 11:00