Úvodní strana > Krajské listy > Na opatření proti suchu můžete získat krajskou dotaci

 Na opatření proti suchu můžete získat krajskou dotaci

Vodní nádrž
​Karlovarský kraj řeší problémy spojené s postupujícím úbytkem vody a vodních zdrojů v území. Z toho důvodu vyhlásil i pro letošní rok dotační program na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň. Zájemci mohou získat dotaci až do výše 1 milionu korun. Příjem žádostí potrvá do 30. června 2021.

​Krajský dotační program se vyhlašuje druhým rokem. „Od témat spojených s pandemií koronaviru se konečně snad vracíme také k dalším věcem, které je potřeba řešit. Jednou z nich je problematika nedostatku vody v krajině, což je zásadní dopad klimatických změn i na území našeho kraje. Na dotace kraj vyčlenil v rozpočtu celkem 5 milionů korun,“ uvedl Karel Jakobec, uvolněný krajský zastupitel pro oblast životního prostředí.

Zájemci mohou žádat o finance mimo jiné na opatření zaměřená na zadržení vody v krajině, péči o zeleň a údržbu stromořadí: „Konkrétně jde o výstavbu malých vodních nádrží o maximální výměře 0, 5 hektaru, o rekonstrukci a obnovu zaniklých malých vodních nádrží, což pomůže akumulaci vody v krajině. Finance lze využít i na terénní úpravy koryt a břehů vodních toků, obnov nivních luk, vytváření přirozených mokřadů, tůní a rašelinišť a další opatření. Většinou jde o nákladné projekty, a proto je ideální použít dotaci kraje jako příspěvek na povinný spolupodíl, pokud budou žadatelé usilovat o dotaci rovněž z jiných zdrojů, například z Operačního programu Životní prostředí.“ vysvětlil Karel Jakobec.

Žadateli o dotace se kromě krajských příspěvkových organizací a organizačních složek státu mohou stát také obce, spolky, právnické a fyzické osoby. Podávat mohou i více žádostí, ale do celkové výše 1 milionu korun. Následná realizace projektu pak může trvat maximálně 24 měsíců. Veškeré informace k podmínkám programu najdou zájemcina krajských internetových stránkách.
 

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 16.4.2021 15:10