Úvodní strana > Krajské listy > Kraj upozorňuje firmy na podmínky čerpání financí z EU v rámci transformace

 Kraj upozorňuje firmy na podmínky čerpání financí z EU v rámci transformace

Firmy
​Velké podniky z Karlovarského kraje budou moci už brzy usilovat o získání financí z Operačního programu Spravedlivá transformace (OP ST) na své investiční projekty. Podmínkou podání žádostí o finanční podporu v rámci budoucích výzev programu je v první řadě zařazení takového projektu do Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT). 


Týká se to všech projektů, které mají charakter takzvané produktivní investice. „Jedná se o investice do hmotných nebo nehmotných aktiv podniků za účelem výroby zboží nebo poskytování služeb. Tyto produktivní investice přispějí k tvorbě hrubého kapitálu a k udržení zaměstnanosti. Současně rovněž pomohou transformaci na klimaticky neutrální hospodářství a jsou nezbytné pro zmírnění ztrát pracovních míst v důsledku transformace tím, že vytvoří nebo ochrání významný počet pracovních míst,“ vysvětlil náměstek hejtmana Vojtěch Franta.

A jak mají podniky postupovat, pokud podporu svých investičních projektů prostřednictvím peněz z OP ST zvažují? „V takovém případě je třeba pro zařazení produktivní investice do Plánu spravedlivé územní transformace vyplnit formulář s názvem „Analýza dopadů realizace produktivní investice na trh práce a pracovní místa“ včetně přílohy – checklistu pro posouzení vlivu produktivní investice na životní prostředí,“ vysvětlil Vojtěch Franta. V případě většího počtu projektů je nutno vyplnit formulář pro každý z nich.


Formulář „Analýza dopadů realizace produktivní investice na trh práce a pracovní místa“ včetně checklistu najdou zájemci na stránkách Regionální stálé konference Karlovarského kraje v sekci Soubory ke stažení.

Vyplněné formuláře je třeba zaslat do 28. 4. 2021 na adresu: rsk@kr-karlovarsky.cz, a to z důvodu další administrace a zaslání na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 29.3.2021 15:40