Úvodní strana > Krajské listy > Karlovarský kraj podpoří záchranné archeologické výzkumy

 Karlovarský kraj podpoří záchranné archeologické výzkumy

​Rada Karlovarského kraje odsouhlasila poskytnutí neinvestičního příspěvku Muzeu Cheb a Muzeu Karlovy Vary na akci „Záchranné archeologické výzkumy na rok 2021. Z krajského rozpočtu vyčlenila částku v celkové výši 475 tisíc korun.   


„Příspěvky těmto krajským organizacím považujeme za důležité, protože peníze budou využity na nenárokové archeologické průzkumy. Ty nejsou stanoveny zákonem, ale přesto se objevují lokality, které je vyžadují. Financované tak budou i záchranné archeologické výzkumy při výstavbě rodinných domů nebo při úpravách stávajících staveb na rodinné bydlení. Tímto dojde nejen k zatraktivnění západní části Karlovarského kraje právě pro rodinné bydlení, ale také ke zvýšení ochrany společného kulturního dědictví v regionu,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Muzeum Cheb zažádalo o 225 tisíc korun, kterými chce pokrýt výdaje spojené se záchrannými archeologickými výzkumy v regionu Chebska. Konkrétně se jedná například o výzkumy v obci Třebeň, na Zlaté louce v Chebu, na Zámku v Kopaninách u Aše a na statku v Salajně.

Na mimořádné možnosti průzkumu a poznání lidové architektury v daných regionech poskytne Karlovarský kraj finanční prostředky ve výši 250 tisíc korun také Muzeu Karlovy Vary. Jednat se bude například o archeologické práce na území kostela sv. Linharta, hradu na Kostelní Horce, kostela sv. Mikuláše nebo o sondáž a začištění podkladové dlažby v místě lomu a nejbližšího okolí staré Pražské silnice.

Ve většině případů se jedná o takzvané řetězové archeologické práce, které již probíhají řadu let a jejich dokončení je nezbytně nutné pro postup dalších prací.


Za stránku zodpovídá: Jitka Čmoková
Datum vydání: 26.3.2021 8:20