Úvodní strana > Krajské listy > Integrovaná střední škola Cheb nabídne nový studijní obor, v němž během čtyř let získají žáci výuční list i maturitu

 Integrovaná střední škola Cheb nabídne nový studijní obor, v němž během čtyř let získají žáci výuční list i maturitu

Integrovaná střední škola Cheb, která je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, bude od příštího školního roku nabízet nový maturitní obor Elektrikář – silnoproud. V rámci čtyřletého studia žáci získají po třech letech výuční list a rok poté maturitní vysvědčení. V kraji se jedná o obor s jedinečnou strukturou studia.

„Obor vznikl v rámci testovacího projektu, do kterého se Integrovaná střední škola Cheb přihlásila. My vítáme tento neobvyklý způsob rozložení studia, protože ve chvíli, kdy po čtyřech letech žák neuspěje u maturity, končí se základním vzděláním a jeho uplatnění na trhu práce se razantně snižuje. V případě nového oboru ale bude mít již určitý mezistupeň v podobě výučního listu, což jej nemusí limitovat v budoucím profesním životě,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Jindřich Čermák. 

Otevření tohoto nového oboru je podmínkou pro přihlášení školy do „Pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňující dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělávání kategorie stupně dosaženého vzdělání L0 a H ve vybraných středních školách“, které vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže s tělovýchovy v lednu roku 2021.

„Pokusné ověřování uvádí vždy dvojici oborů vzdělávání, ve kterých má probíhat. Chebská škola měla zatím zapsaný jen obor Mechanik elektronik. V Karlovarském kraji je tak jedinou, která bude mít zapsané oba obory,“ doplnil radní Jindřich Čermák.

Pro výuku nového oboru vzdělání má škola dostatečné personální i materiální zajištění, proto zřízení tohoto oboru nebude znamenat žádné finanční zatížení. Odborný výcvik bude škola zabezpečovat na svých odborných pracovištích, která jsou moderně vybavena.


Za stránku zodpovídá: Jitka Čmoková
Datum vydání: 25.2.2021 9:55