Úvodní strana > Krajské listy > Česko-bavorský geopark chce přibližovat rarity

 Česko-bavorský geopark chce přibližovat rarity

Česko-bavorský geopark chce přibližovat rarity
Na území Karlovarského kraje, Tachovska a východního Bavorska vznikne Česko-bavorský geopark. Ten se bude rozkládat na ploše 300 - 350 tisíc hektarů a měl by přinést větší propagaci geologických památek , zkvalitnění vzdělávacího procesu a rozvoj cestovního ruchu. 25. června o tom v Karlových Varech podepsali dohodu zástupci dotčených oblastí.
Za úsilím zřídit geopark je obzvláště snaha zpřístupnit vzácné lokality zájemcům o studium geologie, ale i turistům a dalším návštěvníkům.

"Severozápadní část Českého masivu je z geologického hlediska jedna z nejzajímavějších oblastí ve světovém měřítku," říká tiskový mluvčí Karlovarského kraje Tomáš Svoboda.

Tak rozmanité nerostné bohatství na tak malém území pravděpodobně nemá ani ve světě obdoby. Kromě toho se tu ve velké míře vyskytují léčivé minerální prameny či například zemětřesné roje na Chebsku.

V oblasti je navíc i mnoho památek, které mají s geologií úzkou souvislost, mimo jiné hornické město Jáchymov, středověký důl Jeroným, rašeliniště SOOS a samozřejmě také vše, co má spojitost s léčivými prameny.

V Evropě je momentálně asi dvanáct podobných geoparků, sdružených v organizaci European Geoparks Network. Patří k nim například geopark ve francouzském Provensálsku, v německém Porýní, na řeckém ostrově Lesvos a na severovýchodě Španělska. K nim je snaha připojit také Česko-bavorský geopark.

"Koordinátorem celého projektu je za českou stranu Nadace Georgia Agricoly, která sídlí v Horním Slavkově. Nadace sdružuje obce a instituce, které mají o ochranu geologických památek zájem," dodává Tomáš Svoboda.

>> PLNÉ ZNĚNÍ DOKUMENTU - česká verze
>> PLNÉ ZNĚNÍ DOKUMENTU - německá verze

Za stránku zodpovídá:
Datum vydání: 25.6.2003 0:00