Úvodní strana > Krajské listy > Hejtman Karlovarského kraje aktivoval školská zařízení, která budou zajišťovat péči o děti zdravotníků či bezpečnostních složek

 Hejtman Karlovarského kraje aktivoval školská zařízení, která budou zajišťovat péči o děti zdravotníků či bezpečnostních složek

Na základě krizového opatření vydaného vládou České republiky rozhodl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek o aktivaci celkem 8 školských zařízení v regionu, která budou zajišťovat péči o děti zdravotníků, zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie a dalších. Zařízení budou k dispozici bez ohledu na to, zda jsou děti žáky určené školy nebo školského zařízení, a to od 6 do 20 hodin v pracovní dny. Skupiny budou nejvýše po 30 dětech.


Rozhodnutím hejtmana bude zajištěna nezbytná péče pro děti ve věku od 3 do 10 let po dobu nouzového stavu, jejichž zákonní zástupci pracují jako: zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci v sociálních službách, sociální pracovníci, zaměstnanci Úřadu práce ČR, České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, Finanční správy ČR, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci Ministerstva vnitra vyřizující agendu pobytu cizinců, pedagogičtí nebo nepedagogičtí pracovníci v určeném školském zařízení a mateřských školách, zaměstnanci zařízení pro výkon ústavní a ochranné péče, zaměstnanci zařízení školního stravování a zaměstnanci České pošty.  

Přehled školských zařízení:
1. Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace
2. Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice, ul. Havlíčkova 1717, příspěvková organizace
3. Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace
4. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 740/16, příspěvková organizace
5. 5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1, příspěvková organizace
6. Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace
7. Dům dětí a mládeže, Sokolov, Spartakiádní 1937, příspěvková organizace
8. Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, příspěvková organizace


Za stránku zodpovídá: Jitka Čmoková
Datum vydání: 29.12.2020 13:05