Úvodní strana > Krajské listy > První krajský seminář kronikářů hostil sokolovský zámek

 První krajský seminář kronikářů hostil sokolovský zámek

Kronikáři
První krajský seminář kronikářů se uskutečnil 20. října v Krajském muzeu Sokolov. V objektu historického sokolovského zámku informoval hned ve svém úvodním projevu ředitel muzea Pavel Beran o nově vydané publikaci Dějiny Karlovarského kraje. O tradici a nezbytnosti kronik hovořil ve svém projevu náměstek hejtmana Jiří Behenský.

Na semináři zazněly cenné informace pro začínající kronikáře o metodice, jak vést kroniky, o právních a ekonomických souvislostech vedení kronik a novinkách, které přináší nový zákon o archivnictví. Své zkušenosti s vedením kroniky města Karlovy Vary kolegům prezentovali karlovarští kronikáři Květoslav Kroča a Vladislav Jáchymovský.

"Záměrem semináře je obohatit poznatky nejen zkušených kronikářů, informovat je o novinkách a změnách především v oblasti právních a ekonomických souvislostí za poslední rok, ale podat vyčerpávající informace jak vést kroniku své obce především začínajícím kronikářům. Seminář navíc pracovníky městkých a obecních úřadů informuje o problematice užívání městských a obecních symbolů," říká náměstek hejtmana Jiří Behenský.

Zájemci obdrželi výtisk nově vydané publikace Dějiny Karlovarského kraje. Zejména začínající kronikáři měli zájem o letos vydanou brožuru Kroniky.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 20.10.2004 0:00