Úvodní strana > Krajské listy > Rokůsek: Hejtmanství má zaměstnancům co nabídnout

 Rokůsek: Hejtmanství má zaměstnancům co nabídnout

Ing. Roman  Rokůsek
O možnostech práce na Krajském úřadu Karlovarského kraje hovoříme s jeho ředitelem ing. Romanem Rokůskem:

Co Krajský úřad svým zaměstnancům nabízí?

Stabilní a perspektivní zaměstnání s pevnou pracovní dobou, možnosti dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace, jazykové kurzy, moderní a příjemné pracovní prostředí, dobré platové ohodnocení, zahraniční stáže a školení, týden dovolené navíc a různé zaměstnanecké výhody.

Jak náročné je pro Krajský úřad Karlovarského kraje sehnat kvalifikované lidi na požadované posty? V kterých oborech je to úplně nejhorší? V Karlovarském kraji je podle posledních statistik úřadů práce mírně nadprůměrná nezaměstnanost. Je o volná místa na Krajském úřadě velký zájem?

Vzhledem k tomu, že se hlásí v průměru třicet uchazečů na jedno volné místo, můžeme říci, že o práci na Krajském úřadě je skutečně velký zájem. Najít kvalifikované uchazeče lze, i když to někdy znamená vyhlásit na některé pozice vyžadující odbornou praxi výběrová řízení opakovaně. Stálým problémem je najít dobré právníky. Ti z pohledu finančního ohodnocení nacházejí lukrativnější místa v soukromé sféře.

Může úspěšný uchazeč o místo na Krajském úřadě počítat s kariérním růstem?

Zákon č. 312/2003 o úřednících územních samosprávných celků, který kromě toho, že přesně definuje výběrové řízení na post úředníka, stanovuje i postup pro jmenování do funkce vedoucího úředníka. I pro vedoucí úředníky tento zákon stanovuje podmínku absolvovat výběrové řízení, do kterého se samozřejmě hlásí i stávající zaměstnanci Krajského úřadu. To znamená, že počítat s kariérním růstem mohou jen ti naši zaměstnanci, kteří jsou opravdu nejlepší a uspějí ve výběrovém řízení i v silné konkurenci svých kolegů a zájemců zvenčí. Výběru nových zaměstnanců pro Krajský úřad jsme od počátku věnovali a stále věnujeme velkou pozornost. Většina vedoucích pracovníků prošla psychologickými testy a při některých výběrových řízení spolupracujeme s renomovanou personální agenturou. Mohu potvrdit, že právě díky pečlivosti, kterou věnujeme výběrovým řízením, je na našem úřadě velmi kvalitní pracovní tým. O tom svědčí například i nízký počet stížností a připomínek k práci našich úředníků.

Jaké výhody a nevýhody práce pro kraj přináší?

Domnívám se, že práce pro kraj jako takový je ve své podstatě hodně zajímavá. Kromě zaměstnaneckých výhod, o kterých jsem se již zmínil, jsou myslím důležité především zkušenosti, které konkrétní pracovník na Krajském úřadě získá, ať už se jedná o jakoukoliv pracovní pozici. Další velkou výhodou je pracovní kolektiv úřadu. Ten je dle mého názoru po odborné stránce na velmi vysoké úrovni a po té lidské nadprůměrný. Tyto dvě osobní vlastnosti zaměstnanců vytvářejí na úřadě velmi dobré pracovní klima. Toto může být občas stejně důležité jako platové ohodnocení. Mezi nevýhody práce na Krajském úřadě bych na prvním místě uvedl finanční ohodnocení některých profesí, kdy jsme ve značné míře omezeni nařízením vlády a v tomto pohledu nemůžeme konkurovat soukromém sektoru. Další nevýhodou mohou být některá omezení, které pro úředníky vyplývají ze zákona. Například to, že úředník nesmí bez souhlasu ředitele Krajského úřadu vykonávat jinou výdělečnou činnost, nesmí být členem řídícího, kontrolního nebo dozorčího orgánu právnické osoby, kde by mohlo dojít ke střetu zájmů a podobně. Přesto jsem ale přesvědčen o tom, že výhody, které práce pro kraj našim zaměstnancům přináší, jednoznačně dominují nad nevýhodami, kterých není tolik a nejsou takového rázu, aby se nedaly akceptovat.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 20.1.2004 0:00