Úvodní strana > Krajské listy > V Thermalu se dva dny přednášelo o silniční dopravě

 V Thermalu se dva dny přednášelo o silniční dopravě

Silniční konference 2005
Ve dnech 18. a 19. října se v Lázeňském hotelu Thermal v Karlových Varech uskutečnila Silniční konference 2005, které se zúčastnilo více než 800 odborníků z oblasti dopravy. Konference, v pořadí již třináctá, se konala pod záštitou ministra dopravy České republiky, generálním partnerem byla akciová společnost Stavby silnic a železnic. V průběhu dvou dní vystoupili mimo jiné ministr dopravy Milan Šimonovský, hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel nebo primátor Karlových Varů Zdeněk Roubínek.  

V úterý 18. října proběhla vystoupení na téma „Hlavní směry rozvoje silničního hospodářství“ a „Silniční síť v roce 2005 a její další rozvoj“. Ve středu přednášející diskutovali o financování silničního hospodářství a konference byla zakončena aktuálními otázkami z oblasti silničního hospodářství.

V přípravném výboru zasedl mimo jiné i náměstek hejtmana Karlovarského kraje Jan Zborník, který na konferenci přednesl svůj příspěvek o financování silnic II. a III. třídy v nových podmínkách v Karlovarském kraji. V rámci přednášek vystoupilo také několik ředitelů odborů z ministerstva dopravy, ředitelé Státního fondu dopravní infrastruktury a Ředitelství silnic a dálnic ČR a další významní představitelé z řad společností a firem, kterých se problém silniční dopravy týká.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 19.10.2005 0:00