Úvodní strana > Krajské listy > Projekt chce odhalit skryté bohatství nevyužívaných zdrojů minerálních vod

 Projekt chce odhalit skryté bohatství nevyužívaných zdrojů minerálních vod

Prameny
​Každý zná proslulý lázeňský trojúhelník, který je tvořený Karlovými Vary, Mariánskými a Františkovými Lázněmi. Kromě toho se ale na území našeho regionu nachází desítky dalších zdrojů minerálních vod, povětšinou nevyužívaných a často zcela zapomenutých. A právě jim je věnován projekt, na jehož realizaci chce nově založený Institut lázeňství a balneologie získat dotaci z programu Technologické agentury ČR.


Naposledy se podrobné inventarizaci všech zdrojů minerálních vod na území regionu věnoval Ústřední ústav geologický v roce 1979, a to ve studii s názvem Minerální vody Západočeského kraje. Jejími autory byli Margarita Kolářová a Vlastimil Myslil, kteří do nejmenších podrobností popsali kvalitativní i kvantitativní stav výskytu minerálních vod, včetně polohopisu.

„Po čtyřiceti letech je velmi pravděpodobné, že stav drobných a většinou nevyužívaných zdrojů se mohl výrazným způsobem změnit. Cílem projektu je proto vytvořit databázi aktuálních výskytů minerálních vod na území Karlovarského kraje, ležících mimo centra takzvaného lázeňského trojúhelníku. Sebraná data budou následně zanesena do informačního systému a vznikne i studie, která mimo jiné nastíní sociálně ekonomický potenciál využití každého z evidovaných zdrojů. Projekt tak poskytne důležité informace například pro případnou obnovu jímání minerálních vod či revitalizaci dané lokality a vytvoření turisticky atraktivního místa,“ upřesnil uvolněný krajský zastupitel pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO Vojtěch Franta.

Projekt s názvem „Skryté bohatství nevyužívaných zdrojů minerálních vod Karlovarského kraje“ předložil do programu Prostředí pro život, jehož administrátorem je Technologická agentura ČR, Institut lázeňství a balneologie dohromady s Českou geologickou službou, Ministerstvem životního prostředí ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR. Jeho realizace je plánována na tři roky a odhadované náklady se pohybují ve výši 10,5 milionu korun.

Za stránku zodpovídá: Veronika Svobodová
Datum vydání: 1.10.2019 9:30