Úvodní strana > Krajské listy > Karlovarský kraj uspořádal letní školy pro pedagogy

 Karlovarský kraj uspořádal letní školy pro pedagogy

Letní školy
​Letos poprvé zorganizoval Karlovarský kraj v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 tři letní školy pro učitele základních a středních škol. Tématem vzdělávacích akcí byla čtenářská gramotnost, matematická gramotnost a environmentální výchova.V Sokolově se tak během prázdnin vzdělávala více než padesátka pedagogů, kteří pracovali pod vedením zkušených lektorů. Šlo především o rozšíření kompetencí zaměřených na vedení žáků ke kritickému myšlení a ke správnému porozumění textu, logické hry ve výuce a „matematiku hrou“ za pomoci hlavolamů nebo šifer. „Na závěr byla pozvána zástupkyně společnosti ABAKU Alena Vávrová, která je učitelkou na základní škole v Praze a současně spoluzakladatelkou výukové metody ABAKU. Jedná se právě o jednu z metod výuky matematiky, při které si vůbec neuvědomujete, že počítáte, a přitom neděláte vůbec nic jiného. Účastníkům se tato nová metoda velice líbila, proto bude v první polovině nového školního roku představena širšímu plénu učitelů v kraji,“ uvedla hlavní manažerka projektu Zuzana Žitná.

Poslední letní škola byla  zaměřená na environmentální výchovu a zahrnovala výjezdy do zajímavých přírodních a méně známých lokalit v kraji s možností využití poznatků ve výuce. 
Více informací o průběhu letních škol a dalších aktivit v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji najdete na stránkách Školského portálu​.Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 31.8.2018 14:00