Úvodní strana > Krajské listy > Hejtmanka si chce prověřit okolnosti bourání Doubského mostu. S kolegy hejtmany bude jednat o mimořádných kontrolách mostů v krajích

 Hejtmanka si chce prověřit okolnosti bourání Doubského mostu. S kolegy hejtmany bude jednat o mimořádných kontrolách mostů v krajích

Jana Mračková Vildumetzová
​​Ministr dopravy Dan Ťok dnes oznámil, že Doubský most v Karlových Varech je v horším stavu, než se čekalo. Problém byl odhalen při rekonstrukci mostu. Místo opravy tak musí být zbourán a postaven zcela nový. Situaci ohledně bourání Doubského mostu si chce osobně prověřit hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová, která byla z oznámení ministerstva podle svých slov šokovaná stejně jako občané Karlových Varů a okolí.


​Ministr dopravy také vyzve kraje k mimořádné kontrole mostů na silnicích II. a III. tříd. Týkat se to bude zejména těch mostních konstrukcí, které byly vybudovány v 60.- 80. letech minulého století, podobně jako Doubský most. O mimořádných kontrolách mostů budou diskutova hejtmani na jednání Rady Asociace krajů 7. září. „Kraje pravidelně kontrolují stav mostů na silnicích II. a III. tříd, které mají ve své správě, o jejich stavu máme přehled. Výzvu ministerstva dopravy ke kontrole mostů postavených v 60. až 80. letech minulého století samozřejmě vyslyšíme a přikročíme k mimořádné kontrole, aby byla zajištěna bezpečnost řidičů i chodců. Bude to určitě jedno z témat jednání Rady Asociace krajů ČR dne 7. září, kde k tomu dáme s kolegy hejtmany společný výstup,“ uvedla hejtmanka a dodala: „Chtěla bych však znovu zopakovat, že z celkového počtu všech 17 485 mostů na dálnicích a silnicích v ČR je ve vlastnictví krajů 12 594 mostů, což je více než 72 %! Z toho je na stupni 5 (špatný), 6 (velmi špatný) a 7 (havarijní) celkem 2 931 krajských mostů z hlediska stavu nosné konstrukce nebo spodní stavby, což je z celkového počtu mostů v gesci krajů téměř 25 %. A to je pádný důvod k tomu, aby kraje dostaly daleko více finančních prostředků na opravy silnic II. a III. tříd včetně mostů než dosud. Určitě by stálo za zvážení, aby Státní fond dopravní infrastruktury vypsal samostatný dotační program pouze na opravu mostů. A jako ideální řešení vidím, kdyby finanční prostředky dostaly kraje přímo do svých rozpočtů s přesným určením, kolik peněz půjde na opravy krajských silnic a kolik peněz konkrétně na opravy mostů.“ 
Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 30.8.2018 17:10